19. maj 2014

Kassation eller ikke kassation af dokumenter i ESDH?

Hvilke spørgsmål skal afklares ved beslutning om evt. brug af kassation, og hvilke forudsætninger skal være på plads.

Notat og tjekliste til beslutning om brug af kassationsmulighed ifm arkiveringsversioner. Vil myndigheden gøre brug af muligheden skal det tekniske grundlag være på plads, ligesom kvaliteten af journaliseringen har betydning.

Med bekendtgørelse 995 fra 2010 er der åbnet for kassation af dokumenter fra ESDH systemer tilbage fra 2007. Rigsarkivet udsteder bestemmelser, som giver kommunerne mulighed for kassation af dokumenter i ESDH-systemer.

Læs mere i vedhæftede notat.

  • PDF

    Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste