09. maj 2014

Fem kommuner nomineret til Årets Cykelkommune

Horsens, Middelfart, Varde, København og Odense kommuner er med i kapløbet om at blive kåret som den kommune, der har gjort det bedst for cyklisterne det seneste år.

Tidligere har Herning, Aarhus, Bornholm, Ballerup, Helsingør, København og senest Randers båret titlen.

Og nu er fem nye kommuner i kamp om den gule førertrøje i forhold til at gøre forholdene for cyklister gode.

Det er Cyklistforbundet, der kårer Årets Cyklistkommune. Landsformand Jette Gotsche siger:

”En stærk cykelkultur kommer ikke af sig selv, og i øjeblikket falder cykelandelen i mange kommuner, fordi bilejerskabet stiger, og folk får længere mellem hjem, arbejde, skole og indkøb. Heldigvis ser vi, at flere og flere kommuner konkurrerer om at gøre det nemt, trygt og attraktivt at cykle for borgere og turister.”

Kåringen sker på den nationale cykelkonference i Randers onsdag d. 14. maj kl. 21.

De nominerede kommuner er: 

Horsens Kommune

Har med projektet Horsens Cykelby fået markeret Horsens som en cyklende kommune. En ny trafikterminal styrker muligheden for at bruge cyklen i kombination med offentlig transport, og borgere i fire landsbyer er blevet inddraget i prioriteringen af 21 mio. kr. til mere sikre skoleveje.

Middelfart Kommune

Arbejder stadig mere dedikeret med at få flere borgere til at cykle, blandt andet gennem en række utraditionelle samarbejder. Cykelklubber bidrager med stigennemgang og vedligehold, produktionsskoler producerer luftpumper og erhvervslivet opsætter ladestandere til el-cykler.

Københavns Kommune

Der er stadig politisk vilje i København til at prioritere cyklismen og gå nye veje for at forkæle cyklisterne. Supercykelstier, nye bycykler og smutveje for cyklister skyder frem, og de kommende cykelbroer over havnen vil gøre endnu mere attraktivt at være cyklist i København.

Varde Kommune

Mens cykelandelen generelt falder i landområderne, har Varde formået at holde fast i sit høje niveau takket være en dedikeret indsats for både hverdagscyklismen og det rekreative. Nye stier er etableret i samarbejde med private lodsejere, og skolebørn motiveres til at cykle i by og på land.

Odense Kommune

Kommunen har i en årrække vist vejen, hvad angår cykeltiltag på tværs af forvaltninger, og særligt de små odenseanere har nydt godt af den innovative tilgang. Nu lover hele 27 cykelprojekter i kommunens Mobilitetsplan godt for fremtiden for byens cyklister.