03. maj 2014

Fælleskommunale Geodata (FKG) Workshops 2014

Programmet for og tilmelding til de annoncerede workshops d 20-21. maj og 10. juni er nu fastlagt. Bestyrelsen opfordrer til deltagelse for dermed at få så gode input som muligt til det videre arbejde med Fælleskommunale Geodata.

PROGRAM og TILMELDING

Nye anvendelser af geodata – effektivt og på tværs

Har kommunerne indrettet sig rigtigt teknisk, kompetencemæssigt og organisatorisk så vi er på forkant i forhold til geodata?

Hvilke data skal lagres centralt i fælles database? Hvordan kan kompetencer og løsninger bruges på tværs af kommunegrænser?

Hvordan kan systemerne standardiseres yderligere. Og hvor er det, at geodata med fordel kan bruges i andre fællesoffentlige sammenhænge og til analyser.

På dette fremtidsværksted sætter vi emnerne til debat, og resultatet af de 3 dages workshop i maj og juni bliver en handlingsplan, der kan danne grundlag for et videre forløb af det fælleskommunale FKG-projekt.

Den primære målgruppe er kommunernes GIS-koordinatorer, som her kan præge, på hvilken måde vi går mulighederne og udfordringerne i møde.

FKG Workshops 2014 

Comwell Middelfart,
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
20.-21. maj og 10. juni

Program er vedlagt

Tilmelding  – sidste frist d. 14. maj kl 12.00

www.kl.dk/fkg-workshop

 

YDERLIGERE MATERIALE