13. maj 2014

Deltagelse i FKG-Workshops kan nås endnu

Der er sidste frist for tilmelding til Workshops om Fælleskommunale Geodata i morgen onsdag d. 14. maj kl 12.00.

På trods af stor travlhed i kommunerne i disse måneder så har ca. 30 kommunale GIS-medarbejdere nu tilmeldt sig de 3 dages workshops, som afholdes 20-21. maj og 10 juni.

Bestyrelsen ser dog gerne flere deltagere.

På disse workshops vil deltagerne debattere aktuelle emner og udvælge initiativer, der kan danne grundlag for en handlingsplan for det videre forløb af det fælleskommunale FKG-projekt.

Nogel af de emner, der skal debatteres, er:

  • Har kommunerne indrettet sig rigtigt teknisk, kompetencemæssigtog organisatorisk så vi er på forkant i forhold til geodata?
  • Hvilke data skal lagres centralt i fælles database?
  • Hvordan kan kompetencer og løsninger bruges på tværs af kommunegrænser?
  • Hvordan kan systemerne standardiseres yderligere?
  • Hvor er det, at geodata med fordel kan bruges i andre fællesoffentligesammenhænge og til analyser.

Tilmelding og program/