14. maj 2014

Danske og norske kommuner kan lære af hinanden

Ny publikation kortlægger det dansk-norske kommunesamarbejde. De to lande kan drage langt større nytte af hinandens viden og erfaringer, mener forfatteren.

Den 17. maj kan Norge fejre 200 året for sin grundlov. Danmark og Norge har stadig tætte forbindelser. Men det kommunale samarbejde mellem de to lande trænger til ny energi.

Sådan lyder det fra Peter Fjerring, der til daglig arbejder som erhvervskonsulent i Sorø Kommune og i flere år har fulgt det nordiske kommunesamarbejde tæt – bl.a. som tidligere konsulent i KL med ansvar for området og gennem Foreningen Norden.

Peter Fjerring har netop udgivet publikationen ”Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid”, der sætter fokus på forbindelserne mellem de to lande. Han håber, at det norske jubilæum kan bruges som anledning til at forny samarbejdet.

Mulighed for større udveksling af erfaringer

”Gennem mange år har venskabsbysamarbejdet formidlet kontakt mellem lokalsamfund, foreninger og borgere i Danmark og Norge, men denne form for samarbejde er ikke lige så aktiv som tidligere. Mulighederne fremadrettet ligger også i højere grad inden for udveksling af erfaring på de kommunale ansvarsområder”, siger Peter Fjerring.

Han nævner som eksempel, at jobcentrene i de norske kommuner har mange gode erfaringer, som danske kommuner kan lære af i den beskæftigelsesreform, som partierne i Folketinget aktuelt forhandler om.

Omvendt har den norske regering overvejelser om en kommunalreform inspireret af den reform, som Danmark gennemførte i 2007. Her kan Norge trække på en masse dansk viden.

Et paradoks

”Man kan vælge enten at tilføre de danske-norske venskabsbyer nye idéer eller arbejde sammen i form af tidsbestemte projekter, netværk og studieture".

"Desværre er det samlede billede, at det dansk-norske kommunesamarbejde har været i tilbagegang, og det er en skam og et paradoks, når man tænker på, at vores to lande med ens samfund og institutioner vil have stor udbytte hinandens viden”, lyder det fra Peter Fjerring.

De danske kommuner har tilsammen 72 venskabsbyer i Norge, hvoraf 15-20 ifølge Peter Fjerring kan betegnes som meget aktive forbindelser.

Publikationen ”Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid” er på 34 sider og er gratis. Den kan downloades her på siden

YDERLIGERE MATERIALE