12. maj 2014

Børn i vuggestuer er ikke mere stressede end hjemmebørn

Ny undersøgelse viser, at børns stressniveau ikke afhænger af, om de bliver passet i vuggestue, i dagpleje eller hjemme hos mor eller far.

Aarhus Universitet har lavet en undersøgelse, som dokumenterer, at børn, der bliver passet i daginstitution, ikke er mere stressede, end børn der bliver passet i dagpleje eller derhjemme. Det skriver Politiken.

Undersøgelsen er finansieret af fagforbundet FOA, hvor både pædagogmedhjælperne og dagplejerne er organiseret, og resultatet overrasker Ole Henrik Hansen, der forsker i dagtilbud.  

”Jeg er meget overrasket over resultatet. Det er svært at forestille sig, at et barn ikke bliver stresset af at være i et støjende og udfordrende miljø,” siger han til Politiken.

Forskerne har analyseret hårprøver fra 703 børn i 53 kommuner. Dermed kunne de måle mængden af stresshormonet kortisol hos børn i vuggestuer og sammenligne med børn, der bliver passet hjemme eller af en dagplejer.

Tager tid af tilpasse sig

Dog viser undersøgelsen, at der er et forhøjet stressniveau blandt de mindste af børnene, lige når de starter i en daginstitution.

Det giver dog glimrende mening, hvis man spørger Matias Brødsgaard Grynderup, psykolog og ph.d. ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

”Når de små reagerer, kan det være, fordi det er en meget stor omvæltning at begynde i institution. Men med tiden vil langt de fleste vænne sig til, at der er mange mennesker omkring dem,” siger Matias Brødsgaard Grynderup til Politiken.

Flere forældre glade for dagtilbud

Tilbage i april lavede Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL en tilfredshedsundersøgelse på daginstitutionsområdet i samarbejde med Epinion. Den viste, at 86 procent af forældrene generelt er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud. Det er en stigning på fire procentpoint siden 2012.