14. juni 2014

”Vi skal hjælpe hinanden med at skabe vækst”

Der er ikke noget ’os mod dem’. Tværtimod har vi en fælles opgave i at få skabt lige vilkår og udviklingsmuligheder for kommunerne. Sådan lød budskabet fra fem borgmestre til KL’s debat på Folkemødet om det skævvredne Danmark.

”Vi er som nation nødt til at beslutte os for, om vi bare skal løbe efter den her tendens med stigende urbanisering, eller om der er politisk vilje til at sikre et sundt Danmark i balance.”

Ordene kom fra Vibe Klarup Voetmann på Gæstgiveren i Allinge, hvor KL og Politiken lørdag havde inviteret til debat om det skævvredne Danmark. Vibe Klarup Voetmann er selv for nyligt gået mod strømmen og er flyttet fra Københavns pulserende storbyliv til det mere rolige Sønderborg og var inviteret med på scenen for at sætte et levende billede på en sjælden race.

Spørgsmålet om at sikre et Danmark i balance er højaktuelt i kommunerne. KL temasatte debatten på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde i marts i år med analyserapporten ”Danmark i forandring”, og KL’s nye bestyrelse har som et af de helt store strategiprojekter i denne valgperiode til opgave at forsøge at finde svar på udfordringerne.

Tåbeligheder hæmmer væksten

Og der skal bl.a. ses på rammevilkårene for kommunerne, lød det fra KL’s formand Martin Damm, der også er borgmester i Kalundborg Kommune, som i den grad selv kender til udfordringerne med fraflytningen fra land til by.

”I årets økonomiaftale med regeringen har vi taget hul på problematikken. Fx skal der ses nærmere på mobil- og bredbåndsforbindelserne. Derudover skal vi også se på planloven, som, der er mange gode eksempler på, forhindrer vækst i yderkantskommunerne,” sagde KL-formanden og fortsatte med et helt konkret eksempel fra et såkaldt ”Tåbelighedskatalog”, som KL har lavet:

”Faaborg-Midtfyn Kommune har en del turister, der gerne vil sejle i kajak. Derfor ville man gerne lave nogle kajakshelters. Det måtte kommunen gerne – bare de ikke lå i nærheden af vandet. Det er jo åbenlyst ulogisk, og vi skal have fjernet de væksthæmmere, så det er muligt at bo og udvikle alle områderne.”

Alle for en

På scenen var også fire andre borgmestre fra kommuner, der ud ad til kan virke til at have forskellige forudsætningerne for tilflyttere og vækst. Men de fire borgmestres beskrivelser af deres kommuners udfordringer viste, at vækstdiskussionen og kampen om borgerne er lige stor, om man bor i Albertslund, Tønder, Helsingør eller Bornholms kommuner.

Men det er ikke alles kamp mod alle – tværtimod lød det samstemmende under dagens debat, at væksten skabes i fællesskab - og kommer fællesskabet til gode.

”Jeg tror, at der blandt danskerne er en stor lyst til at hjælpe hinanden og sikre sammenhængskraft og solidaritet. Det gælder ikke kun mellem borgere, men også mellem landsdele,” sagde Winni Grosbøll (S), der er borgmester på Bornholm.

Borgmester i Tønder Kommune, Laurids Rudebeck (V) kæmper med udfordringerne i at bevare og skabe arbejdspladser. Virksomheder vælger ofte at placere sig syd for grænsen, hvor arbejdskraften er billigere. Men det betyder ikke, at blikket ikke kan flyttes mod øst.

”En krone investeret i København giver 2,5 kroner tilbage om tre år. Derfor bakker vi selvfølgelig op om investeringer i storbyerne, så vi har en stærk hovedstad. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal investere i vores områder. Kan vi ikke få statslige investeringer, må vi jo gøre noget andet fx at differentiere ved planloven eller strandbeskyttelsesloven,” fortalte borgmesteren.

Vigtigt med ensartet serviceniveau

Parterne var enige om, at noget af det vigtigste for et Danmark i balance er at få sikret et ensartet serviceniveau på tværs af de 98 kommuner. Det gælder fx på sundhedsområdet.

”Kommunerne er meget optaget af, at det tilbud, der møder borgerne på sundhedsområdet, er det samme fra kommune til kommune. Det gælder fx også i forhold til almen praksis, hvor vi politisk har valgt at stramme skruen og stille nogle krav om, at der skal være lægedækning i hele landet. Det går jo ikke, at man ikke kan komme til lægen i yderområderne. Nogle af de fællesskabsdiskussioner er vi nødt til at tage, hvis vi vil have et land, der hænger sammen,” fortalte Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S), som blev sekunderet af den konservative borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær:

”Et andet godt eksempel er apotekerloven. Hvis man vælger en fuld liberalisering af området, risikerer vi at ende i en situation, hvor tyndtbefolkede områder ikke har et apotek. Det kan man jo ikke. Derfor er det meget vigtigt, at man ser på konsekvenserne og tænker sig grundigt om. Der er nogle ting, vi ikke må gå på kompromis med.”

Debatten om urbaniseringen kan langt fra klares på én time, men der blev peget på flere områder, som blandt andre KL skal se nærmere på i den kommende tid.

”Det er vigtigt, at man i alle 98 kommuner kan beholde det basale serviceniveau – altså at man kan få passet børn, komme i skole uden at skulle køre for langt, at der er plejehjem og veje uden huller. Men det er ikke alle kommuner, der skal have en opera eller et universitet. Og det er ok. Vi har jo accepteret, at vores unge skal flytte til storbyerne for at gå på universitetet og tage en uddannelse. Men det er ikke et ublu krav, at man kan ringe og spørge, hvordan de har det,” sluttede KL’s formand Martin Damm af.