26. juni 2014

Vestkyst-borgmestre frygter centralisering på turisme-området

De 11 kommuner på den jyske vestkyst frygter, at der med etableringen af Dansk Kyst- og Naturturisme sker en centralisering af den måde, turismen i Danmark er organiseret på, på bekostning af nærhedsprincippet.

Det skriver borgmestrene fra Varde, Ringkøbing-Skjern og Jammerbugt Kommuner i et brev til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S). Brevet er sendt på vegne af alle 11 kommuner på den jyske vestkyst.

I brevet udtrykker borgmestrene støtte til store dele af indholdet i den politiske aftale om dansk turisme, der blev indgået onsdag.

Blandt andet fremhæves det, at aftalen sikrer en videreførelse af det vigtige arbejde med at skabe viden og analyser, som Center for Kystturisme har stået i spidsen for, samt at den internationale markedsføring af dansk turisme styrkes.

Men samtidig frygter vestkyst-borgmestrene, at aftalen indebærer en uheldig organisering af arbejdet med at fremme turismen i Danmark. Bekymringen går på, om man finder den rigtige samarbejdskonstellation mellem det eksisterende Partnerskab for Vestkystturisme og det nye Dansk Kyst- og Naturturisme.

Selvstændig juridisk enhed

Kommunerne ønsker, at de centrale tiltag, der skal løfte hele Danmarks kyst- og naturturisme, ligger i det nye statslige selskab, mens de tiltag, der bygger på nærhed og tæt samarbejde lokalt, skal ligge i Partnerskab for Vestkystturisme.

Borgmestrene ønsker at fastholde Partnerskab for Vestkystturisme som en selvstændig juridisk enhed, men med en tæt og bindende samarbejdsaftale med Dansk Kyst- og Naturturisme,

”Vi håber, at Erhvervs- og Vækstministeriet vil være opmærksom på vore ønsker ved de kommende forhandlinger, der er til gavn for dansk turismeudvikling. Vi er således uforstående over for, at partnerskabet ikke er blevet inddraget i planlægningsdialogen, og ønsker derfor et møde med ministeren inden den endelige stillingtagen til den fremtidige organisering,” hedder det i brevet.

Også KL's formand, Martin Damm, har givet udtryk for, at det er vigtigt, at kommunerne sidder med ved bordet, når der i fremtiden træffes beslutninger på turisme-området.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se også: KL-formand til minister: Turismekommuner skal med ved bordet