20. juni 2014

Vækstplan for turisme mangler kommunalt fokus

”Det er glædeligt, at Folketingets partier har indgået en bred aftale, der skal fremme væksten inden for turisme. Men planen mangler desværre en stærkere repræsentation og anerkendelse af kommunerne, som er de største bidragsydere til turismen.”

Sådan lyder kommentaren fra Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, til den netop indgåede aftale om en vækstplan for turisme, som alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance står bag.

”Vækstplanen har det rigtige fokus. Der er et uudnyttet potentiale for vækst- og jobskabelse i turismeerhvervet, og vejen går bl.a. gennem at styrke storby-, møde- og kystturisme og en fælles national turismestrategi. Det er rigtigt set, at der er behov for en samlet national strategi, da vi bør kunne gøre det bedre sammen,” siger Jacob Bundsgaard.

KL glæder sig over den forsøgsordning, der skal fremme den fysiske udvikling af den danske kyst- og naturturisme og give udvalgte kommuner nogle nye muligheder inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Der lægges op til ti kommunale eller tværkommunale forsøgsprojekter.

”Med dette initiativ er der blevet lyttet til kommunerne, og der bliver vist villighed til – i hvert fald nogle udvalgte steder – at fjerne nogle planlægningsmæssige barrierer for vækst og udvikling. Nu gælder det i kommunerne om at hive alle de projekter op af skufferne, som ikke tidligere har kunnet blive til noget og give dem et nyt forsøg,” siger Jacob Bundsgaard.

Han understreger dog, at der fortsat er behov for en mere tilbundsgående indsats for at fjerne de lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer, der hæmmer kommunernes muligheder for at få det fulde ud af deres stedbundne potentialer:

”I KL ser vi med stor forventning frem til det udvalgsarbejde, der blev aftalt i økonomiaftalen, og hvor der netop skal ses på disse barrierer, ligesom vi også afventer den analyse af kystzone- og strandbeskyttelseslovgivningen, der lægges op til i skitsen for vækstpakken, som blev fremlagt tidligere på ugen.”

Aftalen indeholder desuden etablering af et nyt nationalt turismeforum.

”Kommunerne er de største bidragsydere på turismeområdet. Derfor skal vi også repræsenteres stærkere i det nye nationale turismeforum, end aftalen lægger op til,” siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Flere kommuner har desuden efterspurgt muligheden for, at turister kan få nem og billig netadgang. Det giver aftalen mulighed for, og KL ser frem til at drøfte, hvordan det kan udrulles i praksis og særligt, hvordan det skal finansieres.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele aftalen om vækstplan for dansk turisme