27. juni 2014

Udviklingsstrategierne for 2015 viser en stabil udvikling på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Socialstyrelsen modtager 1. juli fem udviklingsstrategier for det specialiserede social- og specialundervisningsområde – en fra kommunalbestyrelserne i hver region. De viser, at antallet af pladser på social- og specialundervisningsområdet modsvarer behovet.

En del af rammeaftalen på social- og specialundervisningsområdet er udviklingsstrategien, der sætter fokus på den faglige udvikling i tilbuddene til udsatte borgere og borggere med handicap.

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region vedtager hvert år en udviklingsstrategi, der sætter fokus på udvikling og sikring af de højt specialiserede tilbud, som kommunerne i fællesskab har ansvaret for at tilvejebringe.

I år skal alle fem strategier forholde sig til temaet ’anbragte børn og unges undervisning/uddannelse’, som er særligt udpeget af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Derudover har der på tværs af alle kommunalbestyrelser og regionsråd været enighed om at sætte fokus på ’sikrede institutioner’. Der er udarbejdet fem principper som grundlag for den tværgående koordination mellem kommuner og regioner af de sikrede institutioner; og det er aftalt at der i 2015 igangsættes en fælles analyse af sammenhæng mellem målgrupper, indsatser og pris.   

Derudover har hver udviklingsstrategi sine egne temaer, som er bestemt af de lokale udviklingstendenser og behov i hver enkelt region.

Udviklingsstrategien indeholder også et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Det overordnede billede er, at kommunerne har de pladser, der er behov for, men at kommunerne også i det kommende år orienterer sig mod de nære og innovative løsninger for borgerne i den enkelte kommune, samtidig med at der aftales fælleskommunale procedurer og tiltag, som bidrager til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer og tilbud bevares og udvikles.

Du kan se en samlet oversigt over de fem udviklingsstrategier for 2015 i bilaget her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Oversigt over de fem udviklingsstrategier for 2015