12. juni 2014

Udgiften til kloakregning kan ikke løftes lokalt

Det er godt, at miljøministeren tager problemet med boligejeres kloakregning op, men udgiften kan ikke løftes lokalt, lyder det fra KL.

Mange boligejere i landområder skal have kloakeret, så rensningen af deres spildevand bliver bedre. Det har Folketinget for længst besluttet, og stadigt flere ejendomme er gennem årene kloakeret.

Nu skal de sidste ejendomme kloakeres. Men en del boligejere har ikke pengene, og de kan ikke låne i deres ejendom. Den byrde overvejer regeringen at lette på to måder: Løsningen kan blive at give en længere frist til at forbedre spildevandsforholdene, så borgeren får mere tid til at finde pengene, eller der kan blive tale om en ordning, så spildevandsselskabet lægger ud for betalingen af spildevandsanlæggene, og ejeren herefter afdrager til spildevandsselskabet over en længere periode.

Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen er glad for, at miljøministeren tager problemet op, men han er kritisk over for forslagene til en løsning:

"Det er godt, at miljøministeren vil hjælpe. Men ministerens forslag betyder, at de lokale forsyningsselskaber skal betale, og de skal i forvejen bære hovedparten af udgiften. De lokale selskaber i disse kommuner med store landområder kan ikke bære større byrder," siger Jørn Pedersen.

KL vurderer, at omkring 3.000 grundejere vil have brug for hjælp indtil 2020. Men der er meget store forskelle mellem kommunerne. Enkelte kommuner forventer, at 300 grundejere har brug for hjælp i perioden. Prisen varierer mellem ejendommene, den billigste løsning koster omkring 50.000 kr. Skal forsyningsselskaberne låne disse penge ud, koster det de hårdest ramte selskaber mindst 15 millioner kr.

"Miljøministeren siger, at det ikke er nogen forbrydelse at være fattig. Det er rigtigt, og i de pågældende kommuner er der ikke kun mange fattige borgere, det smitter også af på deres forsyningsselskaber. Samtidig er kravet om rensning af spildevandet i det åbne land vedtaget i Folketinget. Derfor må staten træde til med hjælp. KL har foreslået, at staten etablerer en garanti, så de berørte borgere kan låne til udgiften i realkreditten," siger Jørn Pedersen.