30. juni 2014

Teknikerkontaktudvalget den 13. juni 2014 - Notat om modernisering af planloven

På Teknikerkontaktudvalget den 13. juni 2014 blev det aftalt, at udvalget skulle have tilsendt notatet om modernisering af planloven. Notatet er den 26. juni 2014 lagt ud på KL´s hjemmeside, sammen med en nyhed herom. Der henvises til hjemmesiden her:http://www.kl.dk/menu/KL-i-dialog-med-staten-om-barriererne-i-den-fysiske-planlagning-id159284/ Endvidere vedlægges de slides, der blev præsenteret på Teknikerkontaktmødet.

Referatet af Teknikerkontaktudvalget eftersendes i august måned.

YDERLIGERE MATERIALE