03. juni 2014

Sag om fyring af kommunaldirektør skal afgøres ved faglig voldgift

Opmand har afgjort, at det er en faglig voldgift, der skal tage stilling til, om fyringen af Vallensbæks tidligere kommunaldirektør var berettiget. DJØF havde ellers anlagt sagen ved byretten.

Det bliver en faglig voldgift, der skal afgøre, om afskedigelsen af Vallensbæks tidligere kommunaldirektør Bjarke Steen Johansen var berettiget. Det har en opmand, højesteretsdommer Vibeke Rønne, afgjort, efter at fagforeningen DJØF ellers havde anlagt sagen ved byretten.

KL, der fører sagen på vegne af Vallensbæk Kommune, er godt tilfreds.

”Det fremgår meget klart af Rammeaftalen om åremålsansatte, at en tvist af denne karakter skal afgøres ved en faglig voldgift. Vi har derfor undret os over, at DJØF og KTO har ment, at sagen skulle føres ved en almindelig domstol, og vi er meget tilfredse med, at opmanden så klart har givet os medhold,” siger kontorchef i KL Karsten Thystrup.

Med kendelsen bliver det også slået fast, at det ikke er fagforeningen DJØF, men forhandlingsfællesskabet KTO – som DJØF er medlem af - der ved den faglige voldgift skal føre sagen på vegne af den tidligere kommunaldirektør. Dette skyldes, at Rammeaftalen om åremålsansættelse er indgået mellem KL og KTO.

Alvorlige beskyldninger

Baggrunden for hele sagen er, at Bjarke Steen Johansen i september 2012 fremsatte en række beskyldninger mod Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K) om bl.a. magtmisbrug, nepotisme, overtrædelse af planloven og favorisering af lokale håndværkere.

Borgmesteren afviste alle beskyldningerne, og Økonomiudvalget i Vallensbæk Kommune bad omgående KL om at iværksætte en undersøgelse. Den konkluderede, at anklagerne var grundløse. På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen kort efter at afskedige kommunaldirektøren.

Efterfølgende har også Statsforvaltningen Hovedstaden konkluderet, at der ikke er anledning til at udtale kritik af borgmesteren på nogen af de anklagepunkter, den tidligere kommunaldirektør har lagt frem.

DJØF har stævnet Vallensbæk Kommune, idet man mener, at der er tale om en uberettiget fyring af kommunaldirektøren. Det er den sag, som det nu er bestemt, at en faglig voldgift skal afgøre.