25. juni 2014

Nyuddannede socialrådgivere skal være jobklare

Man må forvente, at nyuddannede socialrådgivere er kompetente til at påtage sig arbejdet som sagsbehandlere i kommunernes børne- og ungeforvaltninger, skriver Anna Mee Allerslev i debatindlæg.

Af Anna Mee Allerslev (R), formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg

Kvaliteten i de opgaver, kommunerne varetager, afhænger i høj grad af, om uddannelsessystemet uddanner en kompetent og kvalificeret arbejdskraft.

Derfor er det bekymrende at læse de udtalelser, lektor og ph.d. i socialt arbejde ved socialrådgiveruddannelsen i Aalborg, Karin Kildedal, er citeret for i Danske Kommuner 12. juni 2014:

”Det, de studerende lærer om udsatte børn og unge på deres uddannelse, gør dem slet ikke kompetente nok til at arbejde med de her meget komplicerede sager. Efter min mening burde de, lige så snart de kom ud i kommunerne, påbegynde en diplomuddannelse i udsatte børn og unge.”

Hvis udtalelsen står til troende, er kommunerne altså nødt til at investere i efter- og videreuddannelse for nyuddannede for at kunne ansætte dem. I så fald er vi ude på et skråplan.

Jeg mener, det er dybt bekymrende, hvis det er en generel holdning på uddannelsesinstitutionerne, at man uddanner socialrådgivere, der ikke er kompetente til at påtage sig arbejdet som sagsbehandlere i kommunernes børne- og ungeforvaltninger.

Ganske vist skal vi hele tiden holde medarbejdernes viden og kompetencer ved lige med investeringer i efter- og videreuddannelser – og det gør kommunerne i vidt omfang også. Men grundlæggende har jeg den holdning, at en professionsbacheloruddannelse bør kvalificere dimittenderne til at træde ind på arbejdsmarkedet med friske kompetencer og den nyeste viden i bagagen.  

I maj blev der afholdt politisk møde mellem KL, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Danske Professionshøjskoler. Mødet tog udgangspunkt i samarbejdet om at understøtte kompetenceløft af lærere og pædagoger som led i reformen af folkeskolen.

Men på mødet var der en generel enighed om, at velfærdsuddannelsernes praksisnære profil generelt skal styrkes og udvikles i et tættere samspil mellem professionshøjskolerne og bl.a. kommunerne. Koblingen mellem teori og praksis må styrkes, så de studerende trænes i at omsætte deres viden og færdigheder i konkrete erhvervsfunktioner.

Professionshøjskolerne og kommunerne har således en fælles udfordring i at give de videregående velfærdsuddannelser det nødvendige kvalitetsløft.  KL bidrager gerne konstruktivt, så kommunerne fremover vil kunne rekruttere kompetente pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker, folkeskolelærere – og socialrådgivere.

Debatindlægget er bragt af Danske Kommuner 24. juni 2014