26. juni 2014

Lærerne er glade for deres arbejde

93 procent af de danskere lærere, der arbejder med elever fra 7. til 10. klasse, er glade for deres arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra OECD.

De danske lærere, der arbejder med eleverne fra 7. til 10. klasse i folkeskolen, er glade for deres arbejde. Det viser den såkaldte TALIS-undersøgelse, som OECD har lavet blandt 1649 lærere fordelt på 148 skoler.

Undersøgelsen viser, at næsten 93 procent overordnet set er glade for deres arbejde. Derudover viser undersøgelsen, at 95 procent af lærerne kan lide at arbejde på netop deres skole.

Det er 5 procentpoint mere end gennemsnittet for de 24 OECD-lande. Danmark ligger derfor i toppen - kun overgået af Norge, hvor 97 procent skriver, at de kan lide at arbejde på deres skole.

Vurderer egen indsats højt

Lærerne ligger også højt, når det handler om at vurdere deres egen indsats. For eksempel ligger de danske lærere højest blandt de 24 lande, når de skal vurdere, om de er gode til at få deres elever til at tro på, at de kan blive dygtige i skolen. Det mener 99 procent af de danske lærere, at de er gode til.

Til sammenligning mener kun 80 procent af de norske lærere det samme. Mens 85 procent af de finske lærere mener dette.

Lærerne får mere feedback

Undersøgelsen laves én gang hvert femte år. I 2013 blev den gennemført i perioden fra februar til juni i 2013. Når man sammenligner undersøgelsen fra 2008  med undersøgelsen fra 2013, kan man se, at gruppen af lærere, der får feedback på deres arbejde, er støt stigende.

I den første TALIS-undersøgelse fra 2008 vurderede 29 procent af de danske lærere, at elevernes resultater blev tillagt enten nogen eller stor værdi i den feedback, de fik. I 2013 er tallet steget til 72 procent.

Undersøgelsen viser også, at de lærere, der modtager feedback, har en større jobtilfredshed og motivation. 65 procent af de danske lærere fortæller, at deres selvtillid er steget som følge af den feedback, de får på arbejdet.

Der er dog stadig lærere, som slet ikke modtager feedback fra andre lærere eller deres leder. I 2013 er der tale om 22 procent. Gennemsnittet for de andre 24 lande er 12 procent.

For at læse mere om rapporten kan du gå videre til OECD’s hjemmeside her

 

Fakta om TALIS

  • TALIS står for Teaching and Learning International Survey. Det er en OECD-undersøgelse, som er baseret på spørgeskemabesvarelser fra lærere og ledere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Første gang, TALIS-undersøgelsen blev gennemført, var i 2008.
  • I TALIS 2013-rapporten, som offentliggøres den 25. juni 2014, er der udelukkende fokuseret på resultaterne for lærere og ledere i 7.-10. klasse. De internationale resultater for 0.-6. klasse og ungdomsuddannelserne offentliggøres i december 2014.
  • En dansk rapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut offentliggøres ved en konference den 3. oktober 2014.

YDERLIGERE MATERIALE