26. juni 2014

KL til minister: Turismekommuner skal med ved bordet

En ny struktur på turismeområdet er godt for væksten, men kommunerne skal være med til at træffe beslutningerne. Sådan lød budskabet fra KL’s formand, da han onsdag mødtes med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance vedtog i sidste uge en vækstplan for turisme, der har som mål at tiltrække flere turister til landet.

KL glæder sig over planen og ambitionerne om at fremme væksten inden for turisme. Der er blevet lyttet til kommunerne i forhold til at åbne for forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme. Men KL er ikke tilfreds med kommunernes repræsentation i forslaget til en centralisereret organisering.

Med det budskab i lommen mødtes KL’s formand Martin Damm onsdag med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

En plads ved bordet

”Regeringens vækstplan for turisme har det helt rigtige fokus. De kommuner, som oplever befolkningsforskydningerne kraftigst, er samtidig de kommuner, som har et stort potentiale for at tiltrække flere turister på grund af naturskønne lokalområder fx langs de danske kyster, og flere turister giver flere lokale arbejdspladser i serviceerhvervet,” siger Martin Damm.

Men KL vil kæmpe for, at kommunerne får flere pladser ved bordet både i Det Nationale Turismeforum og de tre udviklingsselskaber for kyst- og naturturisme, erhvervs- og mødeturisme og storbyturisme. 

”Kommunerne er de største bidragsydere på turismeområdet. Derfor skal vi også repræsenteres stærkere i det nye nationale turismeforum, end aftalen lægger op til”, siger Martin Damm.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se også: Vestkyst-borgmestre frygter centralisering på turisme-området