13. juni 2014

KL´s høringssvar: Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - indberetning til Jupiter mv

KL glæder sig over, at aftalen om DIADEM nu udmøntes konkret i forhold til Vandforsyningsloven. KL noterer, at bekendtgørelsen indeholder yderligere forslag til digital indberetning, og at bekendtgørelsen begrænser den lovpligtige moniteringspligt for vandforsyningerne.

For at gøre det billigere og lettere at købe og sælge ejendomme arbejder DIADEM-projektet med at skabe adgang til ejendomsoplysninger via internettet.

I den økonomiske forhandling omkring DIADEM blev det aftalt, at kommunerne alene skulle indberette oplysninger fra de seneste år. KL har forelagt denne problemstilling for Naturstyrelsen, som foreslår en overgangsbestemmelsen i udkast til  bekendtgørelse, så kommunerne maksimalt skal gå 5 år tilbage i tid. KL finder denne tidsafgrænsning relevant. 

KL er enig i, at forslaget om ændret indberetningsmetode for afgørelser om kontrolhyppighed m.m. flugter med den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Forslaget ændrer arbejdsgangene i kommunen, som fremover skal gennemføre en ekstra registrering i Jupiter, hvor kommunerne hidtil typisk har orienteret Naturstyrelsen gennem en kopi af afgørelsen. KL antager, at der sker en tilsvarende forenkling i Naturstyrelsen.

Høringssvaret i hele sin længde kan læses herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - indberetning til Jupiter mv