24. juni 2014

KL: Ny solcellelovgivning bare ikke god nok

KL sætter pris på, at man fra statens side nu lader fornuften råde en smule i forhold til reglerne vedrørende kommunale solcelleanlæg. KL stiller dog fortsat spørgsmålstegn ved den mangel på logik og sammenhæng, der ligger bagved den forskelsbehandling mellem kommuner, regioner og stat, der eksisterer i forhold til opsætning af solcelleanlæg.

KL kommer i høringssvaret med eksempler på,  hvilke konsekvenser, lovgivningen har for de kommunale anlægsinvesteringer – og for kommuneres bidrag til at opnå EU mål om energibesparelser.

KL bifalder i høringssvaret, at man fra statslig side retter op på en åbenlys svaghed i sagsbehandlingens vilkår. KL finder dog fortsat, at det er såvel ulogisk som uforståeligt, at kommunerne skal stilles markant ringere end de øvrige dele af den offentlige sektor i relation til solcelleanlæg som følge af især det generelle krav om selskabsgørelse og modregningsreglerne.

KL beder ikke om en særstatus for kommunerne. KL beder blot om, at kommunerne ikke stilles ringere end andre dele af den offentlige sektor. Kommunerne vil gerne bidrage til omstillingen til vedvarende energi, og det gør solcelleanlæg – uanset om de er opsat på statslige, kommunale eller regionale bygninger. Men det skal ske på rimelige vilkår. Og de vilkår, som kommunerne bydes i de aktuelle regler er desværre, uanset denne fornuftige mulighed for ombytning af tilsagn, alt andet end rimelige.

Hent KL's høringssvar nederst på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL høringssvar vedr ændring i solcellelovgivning