13. juni 2014

KL-inspirationsmateriale om samarbejde med skolebestyrelserne om en ny skole

Folkeskolereformen betyder nye rammer for og nye opgaver til skolebestyrelserne. Det har ikke kun betydning for skolebestyrelserne selv men også for kommunalbestyrelser og forvaltninger.

KL har udarbejdet et inspirationsmateriale til forvaltninger, kommunalpolitikere og skoleledelser om samarbejdet med skolebestyrelserne om en ny skole.

Inspirationsmaterialet rummer KL's bud på vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdet med de nye skolebestyrelser. Det sætter fokus på de konkrete ændringer i forhold til valgregler, sammensætning og opgaver samt på samarbejdet mellem skolebestyrelser, kommunalbestyrelser og forvaltninger. For alle temaerne gælder, at de skal ses i forhold til den nye ramme, som folkeskolereformens nye nationale mål og indsatser sætter for alle skolens aktører, herunder skolebestyrelserne. Syv kommuner har bidraget med eksempler på, hvordan de griber de nye opgaver an.

Se inspirationsmaterialet i boksen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Samarbejde med skolebestyrelserne om en ny skole