26. juni 2014

Høringssvar fra KL vedr. udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de regionale undervisningstilbud m.v.

L har den 20. juni 2014 afgivet høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de regionale undervisningstilbud m.v.

Bekendtgørelsesudkastet udmønter lovforslag om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2014.

 

Se KL's høringssvar nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL-høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de regionale undervisningstilbud m.v.