26. juni 2014

Flygtninge får nu bedre hjælp til den vigtige første tid i Danmark

At være flygtning og starte et nyt liv i Danmark er for mange en kæmpe forandring. En skæv start kan have store negative konsekvenser. Ny hjemmeside skal hjælpe med overgangen.

Mange flygtninge slås med en række praktiske udfordringer, når de har fået asyl i Danmark og skal flytte fra asylcenter og ud i eget hjem i en af de danske kommuner.

Derfor lancerer socialminister Manu Sareen sammen med Røde Kors, Udlændingestyrelsen og KL nu hjemmesiden ”Den gode modtagelse” for at sikre, at modtagelsen af flygtninge foregår bedst muligt:

”Vi ved, at den første tid et nyt sted er noget af det vigtigste for integrationen. Derfor skal vi også gøre alt, hvad vi kan for at sikre en god start på et nyt liv ude omkring i de danske kommuner,” siger socialminister Manu Sareen.

Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde og koordinering mellem de forskellige aktører, der tager sig af flygtningene i den første tid. Hjemmesiden skal bidrage til, at, at alle ved præcis, hvad deres rolle er, når en ny flygtning ankommer til en kommune.

”To ting er helt afgørende, når Danmark skal modtage nye borgere: Det er vigtigt, at de ved, hvad der møder dem, og hvilke krav der stilles til dem. Men det er lige så vigtigt, at medarbejderne i kommunerne er klædt på til at give de nye borgere den støtte og vejledning, som de har brug for. Derfor lancerer vi nu hjemmesiden,” siger socialminister Manu Sareen.

”Jeg er glad for at kunne præsentere den nye hjemmeside om modtagelse af flygtninge. Hjemmesiden er et hjælpsomt værktøj for kommunerne i deres vigtige indsats med at modtage og integrere nye flygtninge i Danmark. Her samler vi nemlig informationen fra tre forskellige instanser – asylcentre, udlændingemyndighederne og kommunerne – og det vil være med til at sikre gode overgange mellem asylcentre og kommuner,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.
 
”Når asylansøgerne får ophold, er de fulde af forventning til deres kommende liv i en kommune, men det kan som flygtning være svært at navigere og forstå, hvordan systemerne fungerer og hvem der gør hvad. Jo bedre, alle vi aktører løser vores opgaver, des tryggere vil flygtningene føle sig, så vi er glade for det nye værktøj, som hjemmesiden er,” siger asylchef i Røde Kors Anne la Cour.       

Se den nye hjemmeside her: www.dengodemodtagelse.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se den nye hjemmeside "Den gode modtagelse"