27. juni 2014

Debat: Vi bygger den nye skole sammen

Når vi giver eleverne mere tid, skaber vi en skole, der ikke alene styrker deres faglighed, men også gør det sjovere og mere motiverende at gå i skole. Og det er nødvendigt, skriver Christine Antorini og Anna Mee Allerslev i et fælles debatindlæg.

Af undervisningsminister Christine Antorini og formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev

Det har været et begivenhedsrigt år i den danske folkeskole. Der er lavet en historisk bred aftale om, hvad vi vil med vores skole i mange år fremover. Vi vil skabe en skole, hvor alle elever trives og bliver så dygtige, de kan. Vejen dertil er en skoledag, der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev. De første spadestik er taget. Fundamentet er lagt, og rammerne godt i gang med at blive bygget op med mere læring for alle i fokus.

Lige nu er der rigtig travlt på skolerne med at få den nye reform klar: Nye skemaer, anderledes fag lige fra engelsk fra 1. klasse til faget håndværk og design, andre måder at tænke den varierede skoledag med bevægelse hver dag, lektiecafé og faglig fordybelse og anderledes organisering af samarbejdet mellem lærerne, pædagogerne og de andre fagprofessionelle.

Alle detaljer vil ikke være på plads her, hvor skoleåret går på hæld, og et nyt banker på. Sådan vil det altid være med så stor en omstilling, som folkeskolereformen er. Derfor er det også helt naturligt, at der hos mange er bekymringer og utryghed om, hvad der kommer til at ske.

Derfor er det også vigtigt, at skoleledere, skolens medarbejdere, elever og forældre taler sammen og får afklaret tvivlsspørgsmål og bekymringer, ligesom der er masser af information at finde allerede nu både på Undervisningsministeriets hjemmeside og hos kommunerne og KL. For reformen er det hele værd.

Når vi giver eleverne mulighed for at være mere sammen med lærerne og giver dem mere tid, skaber vi nemlig en skole, der ikke alene styrker deres faglighed, men også gør det sjovere og mere motiverende at gå i skole. Og det er nødvendigt.

For i den folkeskole, vi kender i dag, får vi ikke alle elever med. For mange unge forlader folkeskolen uden de helt grundlæggende kompetencer som for eksempel at kunne regne og skrive på et tilstrækkeligt højt niveau, og de fagligt stærke elever får heller ikke tilstrækkeligt med udfordringer. Den nye skole  er afgørende for, at fremtidens generationer bliver bedre uddannede og får flere livsmuligheder end i dag. Og vi tror på, at vi i fællesskab kan lykkes med at skabe de nødvendige ændringer sammen. Vi har et fælles ansvar for, at visionen for den nye skole bliver en realitet.

Vores børn og unge fortjener en endnu bedre folkeskole – for alle. Derfor glæder vi os til at kunne slå dørene op til en skole med mere tid til alle elever. En skole med mere tid til at forstå det faglige ved at arbejde praktisk, virkelighedsnært og eksperimenterende med tingene og blive nysgerrige ved at gå på opdagelse både i den fysiske og i den virtuelle verden. En skole, hvor eleverne skal blive klogere på samfundet ved at komme ud i det – på virksomheden, plejehjemmet, kunstmuseerne, lokalavisen, ungdomsuddannelserne, retssale osv. En skole, hvor de voksne vil få mere tid med eleverne, og hvor eleverne vil få mere tid sammen til at lære af hinanden. Og til en skole, hvor eleverne stadig vil have god tid til deres venner og fritidsinteresser, fordi skoledagen for de mindste elever vil slutte omkring kl. 14 og for de ældste elever omkring kl. 15.

Der er stor grund til at kvittere for den kæmpe indsats, der allerede er gjort rundt omkring. Vi tror på, at det med god hjælp fra lærere, pædagoger, elever, forældre og ledere bliver en rigtig god skole, vi kan byde eleverne velkomne til efter sommerferien.

***

Debatindlægget har været bragt i en række regionale medier i uge 26.