03. juni 2014

Dagsorden og bilag til brug for møde i TKU den 13. juni 2014

Her finder du mødemateriale til brug for Teknikerkontaktudvalgsmødet den 13. juni 2014.

Mødematerialet består af en dagsorden og en bilagsdel. Begge dele findes som pdf herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden til TKU-møde den 13 juni 2014

  • Bilagsdel til TKU-møde den 13 juni 2014