03. juni 2014

Corydon: Aftale styrker den nære velfærd

Både finansminister Bjarne Corydon og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager glæder sig over regeringens aftale med KL om næste års kommunale økonomi.

I regeringstoppen er der stor tilfredshed med aftalen om kommunernes økonomi for 2015. Finansminister Bjarne Corydon (S) glæder sig over, at der trods snævre økonomiske rammer er fundet penge til den nære velfærd.

”Kommunal sundhed og forebyggelse er vigtig for regeringen, og jeg er derfor glad for, at der med aftalen prioriteres 350 mio. kr. til den kommunale sundhedsindsats. Samtidig er vi enige om, at kommunerne med en likviditetsindsprøjtning på 3,5 mia. kr. fortsat kan udvikle den kommunale service på områder som dagtilbud, skole og ældrepleje,” siger Bjarne Corydon.

Han hæfter sig ved, at det høje anlægsniveau i økonomiaftalen betyder, at kommunerne ”også til næste år kan investere mange milliarder i nye skoler, moderne plejehjem, grønne cykelstier og trygge rammer for de allermindste borgere. Det vil skabe aktivitet og job på byggepladserne i hele landet”.

Fælles ansvar for at skabe vækst

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) siger:

”Jeg er glad for, at vi i dag har indgået en aftale, der understreger vores fælles ansvar for den samlede økonomi. Både for at skabe vækst i samfundet og for den videre udvikling og modernisering af vores offentlige sektor”.

”Aftalen styrker det kommunale bidrag til at sikre væksten. Med enklere regler og udvikling af den kommunale erhvervsfremmeindsats og erhvervsservice vil virksomhederne møde en mere sammenhængende og serviceorienteret offentlig sektor,” siger Margrethe Vestager.