20. juni 2014

Aftale om vækstplan for dansk turisme på plads

Regeringen har fredag indgået en aftale med Folketingets partier om vækstplan for dansk turisme, der skal løfte kvaliteten i dansk turisme og skabe vækst og arbejdsplader i landdistrikterne.

Bag aftalen står regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen indeholder 14 initiativer, der skal være med til at styrke vækst og beskæftigelse i det danske turismeerhverv. Der afsættes 13,5 millioner i 2014 og 6,5 millioner i 2015 til udviklingsselskabet for natur og kystturisme. Samtidig skal der laves mærkningsordning, der måler på service.

”Kystturismen sørger for arbejdspladser til tusinder af danskere i de egne af landet, hvor det ellers kan være svært at finde arbejde, og vi ved, at turisme er en branche i enorm vækst globalt set. De danske kyster tilbyder noget helt unikt, og selv med meget små stigninger vil det betyde store forbedringer for landdistrikterne. Derfor skal vi have et endnu bedre produkt, og det får vi med vækstplanen,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S).

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) siger.

”Vi har i aftalen stort fokus på at styrke kyst- og naturturismen, og aftalen indeholder derfor en række initiativer på dette område. Blandt andet laver vi en forsøgsordning, hvor vi giver kommunerne mulighed for, i samarbejde med private aktører, at lave projekter, der giver turisterne et bredere udbud af oplevelser ved de danske kyster.”

Flere turister til vandkanten

Herudover har regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti aftalt at iværksætte en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af kyst- og naturturismen. Gennem forsøgsordningen kan en kommune alene eller i samarbejde med nabokommuner søge om lov til at gennemføre større planer, der inkluderer eksempelvis campingpladser, hoteller og restauranter i nærheden af steder, hvor der i forvejen er turismemæssig aktivitet. 

”Vi ved fra svenske og norske forsøg, at det kan lade sig gøre at opføre nye anlæg ved kysterne, uden at det går ud over naturoplevelsen. Nu prøver vi det i Danmark. Vi inviterer derfor kommuner, hvor der er et stort potentiale, til at komme med bud på, hvad man kan gøre i netop deres område. Forslagene skal være gennemarbejdede, ambitiøse og tilpasset naturen, for i sidste ende er det den, mange turister kommer for at opleve,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Læs mere om aftalen her.