11. juni 2014

Aftale om brugerportalsinitiativ til digital understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen

Regeringen og KL er enige om, at øget anvendelse af it i folkeskolen kan styrke elevernes læring og trivsel. Derfor har regeringen og KL med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået en ambitiøs aftale om et brugerportalsinitiativ, der skal sætte yderligere fart på digitaliseringen i folkeskolen frem mod 2017.

Den digitale omstilling af folkeskolen skal bidrage til at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Derfor har regeringen og KL med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 iværksat en række initiativer for at understøtte en øget brug af it i undervisningen og de forandringer, som folkeskolereformen medfører.

Et centralt initiativ er, at der på alle skoler er adgang til en brugerportalsløsning, som fx skal give elever og forældre adgang til plan for skoledagen, elevplan, elevens læringsforløb og de læremidler, der anvendes i elevens læringsproces. Samtidig skal løsningen understøtte skoleledernes og lærernes kommunikation og arbejde med elevernes faglige progression i forhold til de forenklede Fælles Mål.

Initiativet gennemføres ved, at den enkelte kommune anskaffer digitale løsninger til at understøtte kommunikation og samarbejde mellem skolen og forældrene samt læring og trivsel i folkeskolen. For at sikre, at de lokale systemer spiller optimalt sammen, udvikler staten og KL i fællesskab en it-infrastruktur og standarder til udveksling af data mellem systemerne.

En række af de mere tekniske sider af, hvordan brugerportalsinitiativet realiseres, vil regeringen og KL aftale på baggrund af en fælles analyse, som bliver afsluttet i efteråret 2014.

”It er helt centralt i udviklingen af den nye folkeskole, fordi det kan gøre det lettere for lærerne at dele viden og gode undervisningsforløb med hinanden, og eleverne kan få nye muligheder for at arbejde sammen. Det er også oplagt at gøre det mere enkelt for forældre og skole at kommunikere ved hjælp af nye digitale løsninger,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

”Det glæder mig, at elever og forældre får digital adgang til at følge elevens læringsforløb. Det styrker elevens læringsproces, når både de selv og forældrene kan følge med i det daglige arbejde. Jeg er også meget tilfreds med, at der ikke bliver tale om one-size-fits-all, men at det inden for de aftalte rammer bliver muligt at vælge de løsninger, som passer til de lokale behov,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Aftalen indebærer udvikling af en fælles infrastruktur som kommuner kan anvende, når de ved starten af skoleåret 2016/2017 skal påbegynde udbredelse af de lokale løsninger, som skal være udbredt til alle skoler ved udgangen af 2017.

Det er hensigten, at kommuner der ønsker det får mulighed for at benytte den fælles infrastruktur også til dagtilbudsområdet for så vidt angår kommunikationsløsninger.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Rapport for første del af foranalysen af brugerportalsinitiativet

  • Koncept for brugerportal

  • LINK

    Læs mere om økonomiaftalen 2015