19. juni 2014

Aftale med fysioterapeuter styrker kvaliteten af patientbehandlingen

Efter et sammenbrud i forhandlingerne for tre uger siden er det nu lykkedes Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter at opnå enighed om en 3-årig aftale om fysioterapi.

”Jeg er rigtigt glad for, at det trods svære forhandlinger i sidste ende lykkedes at lande en aftale. Aftalen er et godt fundament for en fortsat udvikling af kvaliteten i fysioterapipraksis og giver regioner og kommuner en større sikkerhed for at kunne styre udgifterne”.

”Jeg vil gerne kvittere for fysioterapeuternes vilje til at tage et medansvar for udgiftsstyringen på området”, udtaler Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Der er med aftalen sat fokus på kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis gennem tiltag, der skal danne grundlag for en kvalitetsmodel for fysioterapipraksis, implementering af kliniske retningslinjer i praksis og en øget forskning på området.

Indsatsen på kvalitetsområdet skal sikre patienterne effektive, koordinerede og evidensbaserede behandlingstilbud. Desuden understøtter aftalen, at patienterne tilbydes den rette behandling. Det er blandt andet aftalt at styrke patienternes mulighed for at få adgang til holdbehandling.

Aftalen indeholder desuden en række elementer, der forbedrer den økonomiske styring med fysioterapiområdet samt styrker kommunernes og regionernes indsats omkring kontrol og opfølgning på aktiviteter og udgifter.

Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og medlem af RLTN, udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med den nye aftale med Danske Fysioterapeuter. Den forener kommuner og regioners behov for mere økonomisk styring med en udvikling af kvaliteten til gavn for patienterne. Det er en aftale, som peger fremad”.

Aftalen skal nu godkendes i RLTN og hos fysioterapeuterne, inden den kan træde i kraft 1. januar 2015.

Yderligere oplysninger i KL hos Mik Dalsgaard Andreassen, 41 41 73 25, mdj@kl.dk