31. juli 2014

Kommuner nedbringer kriminaliteten via byplanlægning

Den måde, som kommunerne designer byerne på, har betydning for, hvor meget kriminalitet og tryghed, der er i lokalområdet. I en ny guide får kommunerne ti gode råd til at skabe mere trygge byer via byplanlægningen.

Kommunernes bymiljøer har indflydelse på kriminaliteten og borgernes oplevelse af tryghed. Men til trods for, at principperne i det kriminalpræventive arbejde har været kendt i mange år, så har det kun i et begrænset omfang sat sit aftryk på byplanlægningen.

Igennem tre år har fem kommuner derfor arbejdet med kriminalpræventiv byplanlægning i et pilotprojekt, som er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden. Det er der kommet en række gode eksempler og anbefalinger ud af, som er samlet i den nye guide ”Guide til mere trygge byer – byplanlægning der skaber tryghed”.

Moderne byplanlægning fodrer flere indbrud

Et eksempel, på hvordan byplanlægning påvirker kriminaliteten, er den moderne byplanlægning, hvor det er blevet nemmere at begå forskellige former for kriminalitet, uden at blive opdaget.

”Mange nybyggede villaområder ’vender ryggen’ mod det offentlige rum og afgrænser sig med høje hække. Det betyder, at der ikke er noget liv i områderne, og at beboerne ikke kan kigge ud og holde øje med, hvad der sker i deres område. Det giver gode arbejdsvilkår for indbrudstyve, fordi de kan arbejde i det skjulte. Det er blot en af de tendenser, man kan tage højde for i byplanlægningen. Byplanlæggere sidder derfor med nøglen til at løse nogle af de kriminalitetsproblemer, der fylder meget i statistikkerne,” siger Karsten Nielsen, projektleder i DKR og TrygFonden. 

Mange muligheder for få midler

Det er Ballerup, Aarhus, Esbjerg, Kalundborg og Guldborgsund kommuner, som har deltaget i pilotprojektet. Her er erfaringerne, at der er gode muligheder for at arbejde kriminalpræventivt – også med få midler.

I Ballerup har man fx udskrevet en arkitektkonkurrence, som skal skabe mere tryghed i Skovlunde bymidte. I Aarhus fokuserer man på en omdannelsesplan for Gellerupbebyggelsen, og i Guldborgsund arbejder man med borgerinddragelse i udvikling af bydelen Nørrebro.

Guiden er gratis og kan findes her.