30. juli 2014

KL protesterer mod konfliktvarsel

KL har i dag overfor 3F protesteret mod den sympatikonflikt, som 3F har varslet overfor 32 kommuner. Konfliktvarslet omfatter specialarbejdere, gartnere og rengøringsassistenter, som er omfattet af overenskomst mellem KL og 3F.

Sympatikonflikten er varslet til støtte for den lovlige hovedkonflikt, som Spillerforeningen har varslet mod Divisionsforeningen. Sympatikonflikten er varslet til at træde i kraft den 25. august 2014.

3F skriver i varslingsbrevet, at sympatikonflikten betyder, at ”ingen af vort forbunds medlemmer i de 32 kommuner, der er beskæftiget under” overenskomsterne for specialarbejdere, gartnere, rengøringsassistenter samt håndværkere i Københavns og Frederiksberg kommuner ”må udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt på de på vedlagte liste anførte virksomheders/medlemsklubbers stadion/spillesteder. Undtaget er evt. tilhørende træningsanlæg.”

”KL protesterer mod sympatikonfliktvarslet, da det er for generelt og upræcist og ikke giver kommunerne mulighed for at vurdere, om arbejde, som medlemmer af 3F måtte nægte at udføre med henvisning til sympatikonflikten, reelt er konfliktramt eller rammer områder, som ikke lovligt kan omfattes af sympatikonflikt,” siger KL’s juridiske chef Karsten Thystrup.

KL har opfordret de berørte kommuner til at kontakte KL, hvis en eller flere ansatte, som er omfattet af de involverede overenskomster, konkret vægrer sig ved at udføre de opgaver, som de bliver pålagt, således at KL kan vurdere, om arbejdet i givet fald er konfliktramt eller ej.