02. juli 2014

KL-projekt får støtte fra A.P. Møller Fonden

KL har modtaget støtte på 2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til et kommunalt samarbejdsprojekt, der sætter fokus på faglig ledelse.

Omdrejningspunktet for faglig ledelse er at styrke elevernes læring og trivsel. Faglig ledelse er derfor et centralt element i ledelsesopgaven i en ny folkeskole og realisering af folkeskolereformens målsætninger.

Kommunerne kan tilmelde sig samarbejdet her: http://www.kl.dk/kommunesamarbejde-om-faglig-ledelse?

Nogle af de temaer, som samarbejdsprojektet vil arbejde med, er en tættere dialog og samarbejde mellem forvaltning og skolens ledelse om mål og opfølgning på skolens resultater - samt redskaber til dialog med medarbejderne om dokumentation og opfølgning på elevernes progression.

Deltagerne skal kunne bruge samarbejdet i omstillingsarbejdet, derfor er der fokus på praksisnær udvikling af ledelsens opgaver i forvaltningen og på skolen med fokus på at lede elevernes læring og trivsel.

Målgruppen er skoleledelser og chefer

Målgruppen for samarbejdet er kommunale skoleledelser og skolechefer. Samarbejdet giver deltagerne mulighed for at få beskrevet, afprøvet og få feedback på deres konkrete arbejde med faglig ledelse og omstillingen af folkeskolen.

Samarbejdet skal konkret udfolde og operationalisere faglig ledelse, så der kan gives forskellige praksisnære eksempler på at lede elevernes læring og trivsel, og hvad det betyder for ledelsens opgaver i forvaltningen og på skolen.

Der vil blive tilknyttet en række forskere med viden om ledelse af omstillinger og folkeskolen. Endvidere vil der blive nedsat en følgegruppe bestående af kommunale praktikere. 12 kommuner vil få mulighed for at deltage i kommunesamarbejde om faglig ledelse.

Som afslutning på samarbejdet holdes fem regionale skoleledelseskonferencer i efteråret 2015 målrettet alle kommuners skoleledelser og skolechefer. På konferencerne vil erfaringer, redskaber og eksempler fra samarbejdet blive præsenteret.

Det er nu muligt for kommunerne at tilmelde sig samarbejdet - det kan ske her: http://www.kl.dk/kommunesamarbejde-om-faglig-ledelse

Læs mere om den første uddeling af midler fra A.P. Møller Fonden.