02. juli 2014

I-DAG 2014 - KLK’s Innovationsdag den 26. november

Sæt kryds i kalenderen den 26. november og deltag i I-DAG 2014 – KLK’s Innovationsdag på RUC i Roskilde. Vi er allerede i fuld gang med at udvikle dagen og kan slet ikke vente med at dele det, vi allerede ved.

Sammen med jer sætter vi fokus på de nye innovative bevægelser i det kommunale landskab. Der sker nemlig ikke så lidt i de danske kommuner– og om 30 år vil man måske kigge tilbage og sige, at netop disse år var begyndelsen på en brydningstid. I Skanderborg kalder de det Kommune 3.0, i Odense taler de om New Nordic Wellfare, og i Albertslund er pejlemærket netværkskommunen. Mange er optagede af ”fremtidens kommune” – og det fælles udgangspunkt er, at den er anderledes end den kommune, vi kender i dag. Og den er del af et velfærdssamfund, som er anderledes end det nuværende. Fordringen til de danske kommuner er klar; de skal mønstre innovationskraft.

Det er KLK’s ambition med Innovationsdagen 2014 at sætte fokus på det nye, som tegner sig, og på, hvordan man kan styrke organisationernes innovationskraft. Det handler dels om udsyn og blik for innovationer, man som kommune kan koble sig på, dels om agile organisationer, der har den fornødne sammenhængskraft og som ledelsesmæssigt mestrer timing og tempo i udviklingsarbejdet, og dels om at organisationerne som helheder har de rette kompetencer og teknologier.

Tilmeld dig KLK's I-Dag her