21. januar 2014

Vestager: Kommuner er gode til at koordinere skatten

Reglerne om kommunernes skattefastsættelse er ifølge ny evaluering nødvendige for at sikre, at kommunerne overholder økonomiaftalerne. Økonomi- og indenrigsministeren anerkender, at kommunerne er gode til at koordinere skatterne indbyrdes.

Skattesanktionsloven giver kommunerne en øget tilskyndelse til samlet at holde skatten i ro og dermed leve op til de økonomiaftaler, kommunerne indgår med regeringen. Dertil kommer, at kommunerne i højere grad koordinerer indbyrdes, hvem der kan hæve og sænke skatten det kommende år. På den måde har skattesanktionsloven været en vigtig forudsætning for, at alle 98 kommuner tager ansvar for at overholde økonomiaftalerne.

Det er konklusionerne i en ny rapport fra Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet, som har haft til opgave at evaluere effekten af skattesanktionsloven fra 2008.

”Den nye rapport viser, at reglerne virker – både fordi vi oplever, at alle 98 kommuner tager ansvar for at overholde aftalen, men ikke mindst fordi kommunerne indbyrdes er blevet gode til at koordinere, hvem der sætter skatterne hhv. op og ned det kommende år. Det vil jeg gerne kvittere for. Det er afgørende for, at vi sikrer, at der er fleksibilitet til at hæve skatten lokalt der, hvor der er et behov,” siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Årsagen til at skattesanktionsloven er blevet evalueret er, at loven indeholder en bestemmelse om, at der i folketingsåret 2013-14 skal fremsættes forslag til en revision af loven. På baggrund af evalueringen vil regeringen fremsætte lovforslag om, at reglerne videreføres.

Læs hele rapporten her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    KL: Sanktionslovgivning er problematisk