28. januar 2014

Velfærdssamfundet version 3.0 - sammen kan vi mere

I de senere år er der fra flere sider blevet sat fokus på, at velfærd ikke bare kan sættes lig ydelser, der produceres af det offentlige. Grundene hertil er mange. Nulvækst, den demografiske udvikling, velfærdsreformer, den nationale vækst og ønskerne om bedre og mere individualiseret ser-vice på en lang række områder kræver nemlig på hver deres måde, at vi formår at finde nye veje til at skabe velfærd.

En af disse veje er at nytænke – eller måske snarere genopfinde - alliancerne mellem samfundets tre sektorer; det offentlige, civilsamfundet (borgere, brugere, pårørende, foreninger, klubber, netværk, distriktsråd, organisationer mv.) og det private erhvervsliv.

Derfor spiller kommunerne en central rolle i udviklingen af morgendagens velfærdssamfund og forløsningen af det potentiale for innovation af opgaveløsningen og demokratiudvikling, der ligger i at styrke og udvikle velfærdsalliancer. Det kan betyde, at man som kommune bevæger sig ud i en gråzone, hvad angår regler og retningslinjer, og ikke mindst hvad angår sædvane. Det udfordrer og kan skabe usikkerhed på alle niveauer i organisationen.

Den politiske opgave består i at udstikke rammer og retning, som sætter ambitionsniveauet, og som understøtter udvikling og risikovillighed til at afprøve nye muligheder i organisationen. Det handler for eksempel om at få afklaret væsentlige spørgsmål som:

  • Hvordan skaber vi rammer, som understøtter vores organisation i at gå nye veje?
  • Hvordan bliver vi en attraktiv alliancepartner?
  • Hvad vil vi sammen med civilsamfundet og det private erhvervsliv? Og hvad forventer vi?
  • Hvordan finder vi ud af, hvad civilsamfundet og det private erhvervsliv vil sammen med os? Og hvordan inddrager vi dem?
  • Hvor er vi ville villige til at stikke hovedet frem og tage en risiko?

Det er kommunalbestyrelsens opgave at formidle kommunen som en central og visionær aktør, der udfordrer og lader sig udfordre på de gældende normer for, hvad man kan samarbejde om.

I KLK tilbyder vi oplæg, workshops, temadage og procesbistand i forhold med en innovativ tilgang til samarbejde og inddragelse af civilsamfundets og det private erhvervslivs mange aktører.

Tag kontakt til konsulent Astrid C. Jensen-Kanstrup på acj@kl.dk eller 33 70 35 22 eller chef for KLK Bente Buhl Rasmussen på bbu@kl.dk eller 3370 3413, hvis I som kommune skal i gang med processen omkring at styrke og udvikle velfærdsalliancer.

Du kan også læse mere om KLs samlede oplæg om fremtidens velfærdsalliancer, ved at klikke her