16. januar 2014

Velfærdssamfundet skal renoveres

Velfærdssamfundet skal nytænkes. Forholdet mellem bor­gere, det offentlige og erhvervslivet er forandret, og alle skal finde deres nye roller. I et nyt magasin giver Væksthus for Ledelse input til debatten om fremtidens velfærdssamfund.

Velfærdssamfundets udfordringer kan ikke løses med mindre reparationer. Det er nødvendigt med en gennemgribende renovering – uden det ødelægger fundamentet. Det er en række topledere fra både det offentlige og det private erhvervsliv enige om.

I magasinet ”Maskinrummet” har Væksthus for Ledelse interviewet en række af Danmarks tople­dere – Anders Eldrup, Ritt Bjerregaard, Margrethe Vestager, Mogens Lykketoft m.fl. – som alle giver deres bud på nye veje ud af krisen.

Fx efterlyser Lars Wilms, kommunaldirektør i Egedal Kommune, at vi går fra at være kunder i den offentlige butik til at være borgere i et samfund med et tæt samspil mellem borgere, den frivillige, offentlige og private sektor.

Andre foreslår en større risikovillighed, mens andre igen peger på kompetenceudvikling, et opgør med nulfejlskulturen og bedre dialog og øget samarbejde som værktøjer til at fremtids­sikre velfærdssamfundet.

Fælles for dem alle er, at de vil vores velfærdssamfund. De tror på det. Og de deler i magasinet veloplagt ud af deres synspunkter, erfaringer og ideer.

Mange eksempler på at det lykkes

”Der er en tendens til, at vi vil have mere end, hvad velfærdsstaten umiddelbart kan levere. Men hvis nu vi tænker det anderledes og i stedet bringer os selv og hinanden mere i spil – på tværs af sektorer, fagligheder og baggrund, så kan vi komme langt".

"Der er mange eksempler på, at det kan lykkes – se bare på fx Natteravnene eller idrætsklubberne,” mener Sine Sunesen, direktør i KL og formand for Væksthus for Ledelse. 

Flere af toplederne i magasinet peger også på, at lederne skal være tydelige og kunne vise vejen. Det er væksthusets næstformand og formand i HK/Kommunal Bodil Otto enig i.

”I ledernes store arbejde med at renovere velfærdssamfundet, er det om muligt endnu vigti­gere end før, at strategien er synlig og udstikker en klar retning. Strategien skal gøres levende, så den opfattes som relevant og vedkommende for alle,” udtaler Bodil Otto.

Magasinet "Maskinrummet" kan hentes eller bestilles her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Hent eller bestil magasinet ”Maskinrummet” her