22. januar 2014

Vejdirektoratet og kommunerne lancerer digitalt KommuneAtlas

Kommunerne og Vejdirektoratet lancerer nu et nyt digitalt KommuneAtlas med vej- og trafikdata for det danske vejnet. Det giver alle mulighed for at danne egne faktakort og trække data inden for udvalgte temaer.

Det digitale KommuneAtlas indeholder vej- og trafikdata for det danske vejnet. Formålet er at give et helhedsorienteret billede af vejnettet i kommunerne på en brugervenlig og overskuelig måde.

KommuneAtlasset er bygget op omkring faktakort med nøgletal på kommuneniveau inden for udvalgte vej- og trafikfaglige temaer.

Faktakortene giver et visuelt billede af det valgte tema og giver brugerne et hurtigt overblik over hele landet. Farvemarkeringer viser, hvordan de enkelte kommuner ligger i forhold til hinanden inden for foruddefinerede intervaller.

Kortene er klikbare og viser specifikke talværdier for de valgte kommuner. Disse data kan trækkes ud i en sammenligningstabel, som enten kan udskrives eller overføres til Excel.

KommuneAtlasset er udviklet i regi af SAMKOM og findes på adressen kommuneatlas.samkom.dk