23. januar 2014

Superpuljen støtter tre grønne foregangskommuner

Ærø Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Bornholm Kommune får samlet 6 mio. kr. fra Regeringen og Enhedslistens Superpulje.

De tre kommuner skal med de støttede projekter gå i front på den grønne omstilling og vise, hvordan kommuner bedst reducerer deres CO2-udledning. Baggrunden er Regeringen og Enhedslistens store Superpulje på 40 mio. kr., der samlet skal sætte gang i Danmarks grønne omstilling. Udover de 6 mio. kr. til kommunale foregangsprojekter, bliver der også givet 12,5 mio. kr. til et videnscenter for ressourcer, 5 mio. kr. til et brintprogram og 16,5 mio. kr. til bygningsintegrerede solceller.

Støtten fra Superpuljen skal blandt andet bruges til at udvikle kommunernes transportområde i en grønnere retning, da transportområdet er et af de områder, hvor der stadig er store muligheder for CO2-besparelser. 

Høje-Taastrup vil kortlægge og analysere kommunens samlede transportarbejde og på den baggrund, lave et konkret indsatskatalog, der omfatter både kollektiv og individuel persontransport samt et særligt fokus på godstransport. Kommunen vil også udvikle infrastruktur- og forretningsmodeller for fossilfri transport til og fra Høje Taastrup Transportcenter, der er et logistisk knudepunkt i Østdanmark.

På Ærø er transporten også i centrum. Her skal pengene bl.a. gå til at udvikle et el-færgekoncept, som kan få stor relevans for en række andre danske kommuner og ø-samfund.

På Bornholm handler det om mere end transport. Her går pengene bl.a. til at fortsætte det gode strategiske energiarbejde, der har været i gang på øen i flere år. Kommunen er gået sammen med alle de væsentlige aktører for at omlægge Bornholm til grøn energi. Derfor modtager Bornholm også midler fra puljen til strategisk energiplanlægning i kommunerne (SEP).

Puljen lægger op til at støtte en såkaldt "ø-kommune" med begrænset energiudveksling med nabokommunerne og en såkaldt "almindelig kommune", hvor energiforsyningen i højere grad er integreret med nabokommunernes forsyning.

Kriterierne for at få penge fra Superpuljen har været, at projekterne indeholder:

  • Strategisk analyse af, hvordan fossil uafhængighed kan opnås,
  • Forberedelse af konkrete demonstrationsprojekter,
  • Vurdering af erfaringer med at fremme den grønne omstilling og identifikation af barrierer for at fremme omstillingen, samt
  • Konkrete idéer til at reducere afhængigheden af fossile brændsler på transportområdet.

Derudover har det også været vigtigt, at alle tre projekter viser en klar forståelse for de problemstillinger, som skal løses fremover.

De tre projekter vil sammen med de øvrige støttede kommunale SEP-projekter indgå i KL og Energistyrelsens samarbejde "Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne", og projektbeskrivelser samt nyheder fra projektet vil derfor blive lagt op på Partnerskabets hjemmeside på kl.dk. Følg med på www.kl.dk/partnerskab.