07. januar 2014

Sundhedsuddannelser ruster ikke til kommunale opgaver

Nyuddannede inden for sundhedsuddannelserne ved for lidt om de kommunale sundheds- og forebyggelsesopgaver. Det viser en ny Momentum-undersøgelse. Uddannelserne skal tilpasses et ændret sundhedsvæsen, mener flere.

Ifølge en ny Momentum-undersøgelse sakker flere sundhedsuddannelser bagud i forhold til at klæde de studerende ordentligt på til kommunernes stadig mere komplekse sundhedsopgaver.

Undersøgelsen, som er foretaget blandt de kommunale sundhedschefer, viser fx, at et flertal mener, at for mange praktiserende læger ved for lidt om de kommunale opgaver og tilbud på sundhedsområdet, og 46 procent mener, at de nyuddannede sygeplejersker ved for lidt om de kommunale sygeplejeopgaver.

Det skriver KL’s nyhedsbrev Momentum.

”De her accelererede forløb, hvor patienterne udskrives tidligere fra sygehusene end førhen, kræver langt mere kompleks viden, akutkendskab og et øget behov for samarbejde og koordination mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge for at gennemføre behandlingsplanen og følge op på den bagefter. Det kræver en ret bred kompetenceprofil hos medarbejderne, og det oplever vi nok ikke, at vi har i tilstrækkelig grad i øjeblikket,” siger centerchef for sundheds- og omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune Ulla Callesen til Momentum.

Ved ikke nok om forebyggelse

Også de nyuddannede social- og sundhedsassistenters viden om forebyggelse er under kritik. Kun en fjerdedel af de kommunale sundhedschefer finder SOSU-assistenternes viden om sygdomsforebyggelse tilfredsstillende. Lige så mange er utilfredse.

Uddannelseskonsulent i Stevns Kommune Helle Hjarsø er enig i, at sundhedspersonale med en fremtid i det nære sundhedsvæsen skal uddannes bedre i både forebyggelse og rehabilitering.

”Det er vigtigt, at de ansatte har en bred viden om borgernes sundhedstilstand og et helhedssyn på hele borgerens situation – mere end blot en bestemt diagnose. Vi kan forbedre vores evne til at spotte alle de elementer, der kan have betydning for borgerens helbred,” siger hun til Momentum.

Nyt KL-udspil vil se på uddannelserne

KL offentliggør tirsdag udspillet "Next Practice - Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser". Her kommer KL med konkrete anbefalinger til seks sundhedsuddannelser – social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, tandlæge og speciallæge i almen medicin. Læs mere her.

Læs også flere reaktioner fra bl.a. Dansk Sygeplejeråd og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Karsten Vrangbæk, på undersøgelsen blandt de kommunale sundhedschefer i KL's nyhedsbrev Momentum, som udkommer tirsdag.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele artiklen i KL's Nyhedsbrev Momentum