24. januar 2014

Stor indsats i kommunerne for at hjælpe små virksomheder

Sparring og service er nogle af nøgleordene i kommunernes arbejde med små virksomheder. Bureaukrati må ikke være en hindring for et succesfuldt erhvervsliv, lyder det fra KL.

”Der er ikke én af landets 98 borgmestre, der ikke gerne vil skabe flere arbejdspladser og gode forhold for landets virksomheder.”

Sådan siger erhvervspolitisk konsulent i KL, Helle Eckeroth, til KL.dk.

Hun oplever i stigende grad, at kommunerne forsøger at ”customize” indsatser til særligt små virksomheder, så de ikke støder panden mod en mur i mødet med det offentlige.

”Som kommune er det vigtigt, at man sikrer en smidig administration, der ikke er en hindring for et succesfuldt erhvervsliv. I Helsingør har en meget stor andel af virksomhederne færre end fem medarbejdere. Her består en stor del af den kommunale indsats i at sikre en tæt kontakt mellem kommunen og den enkelte virksomhed,” siger Helle Eckeroth.

Hun forklarer, at Helsingør Kommune har gjort meget for at hjælpe de små og mellemstore virksomehder. Fx byggesagsbehandlingstiden sænket væsentligt, man har etableret en One Stop Erhvervsservice, Vækst & Viden er revitaliseret, og kommunen og virksomhederne afholder løbende dialogmøder for at finde løsninger på de små og mellemstore virksomheders problemstillinger.

Reglerne skal stadig overholdes

Hun peger på, at store virksomheder ofte end små har en større kapacitet til at håndtere myndighedskontakten.

”Alt andet lige er det nemmere at håndtere det offentlige bureaukrati, hvis man har medarbejdere ansat til netop det. Den mulighed har de mindre virksomheder sjældent. Derfor vil kommunerne meget gerne hjælpe de mindre virksomheder med at klare administrationen – naturligvis samtidig med, at reglerne overholdes.”

Service og sparring

Ifølge Dansk Industri havde 40 procent af virksomhederne i 2010 en god dialog med de lokale politikere. I slutningen af 2013 var tallet steget til 47,3 procent.

”Der er en udvikling i gang i kommunerne og internt i forvaltningerne. Hvor der tidligere nok var stort fokus på sagsbehandling og håndtering af regler, hører vi nu i højere grad om, at nøgleord for kommunerne er god service og sparring,” bekræfter Helle Eckeroth og fortsætter:

”Kommunerne opfatter og anvender erhvervspolitikken som en investeringspolitik, der skal give afkast i form af vækst og arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at erhvervsklimaet er i top.”