23. januar 2014

Stigende vurderinger fører til højere ejendomsskatter

I 2013 betalte danskerne 1,63 mia. kroner mere i grundskyld end året før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er de stigende ejendomsvurderinger, der er årsag til 90,8 pct. af denne stigning.

Kommunerne har ingen indflydelse på de stigende vurderinger, der fastsættes af SKAT, og som modregnes i det statslige bloktilskud til kommunerne.

Det vil sige, at det ikke er kommunerne, men staten, der får flere penge i kassen.

9,2 pct. af stigningen i, hvor meget danskerne betaler i grundskyld, skyldes dog, at nogle kommuner i 2013 hævede grundskyldspromillen, så provenuet steg med 149,6 mio. kroner. Til gengæld blev andre kommunale skatter sænket.

I 2014 sænker kommunerne samlet set grundskyldspromillerne, svarende til at boligejerne skal betale 13,4 mio. kroner mindre i grundskyld. Den forventede stigning på 1,1 mia. kr. i indtægter fra grundskylden i 2014 skyldes altså alene højere afgiftspligtige grundværdier fra SKAT.