30. januar 2014

Socialborgmester: En tidlig indsats er afgørende

I København har socialrådgivere i flere år arbejdet i udvalgte daginstitutioner. Det har medvirket til, at kommunen hurtigere får hjulpet de udsatte børn på rette vej. Socialborgmesteren præsenterer i dag initiativet på KL’s Børnetopmøde.

De danske børn skal blive så dygtige, som de kan – og alle kommunerne har et ansvar for, at det lykkes. Det starter allerede i dagtilbuddet og i hjemmet. Derfor er der i dag fokus på en tidlig indsats på KL’s Børnetopmøde, som afholdes i Aalborg. Her skal 1700 kommunale fagfolk, ministre, organisationer, kommunalpolitikere m.fl. drøfte, hvordan dagtilbud, skoler og kommuner sammen kan håndtere opgaven.

På konferencen vil socialborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen (S), fortælle om, hvordan Københavns Kommune har skabt bedre løsninger for kommunens udsatte børn. Det har de bl.a. gjort ved, at der i en årrække har arbejdet socialrådgivere i udvalgte daginstitutioner. KL.dk har talt med ham for at høre, hvad hans vigtigste pointer er.

Hvorfor har I valgt at flytte socialrådgivere ud i nogle af jeres daginstitutioner?

"I kommunerne har vi den udfordring, at skole/ daginstitutionsområdet og socialområdet er delt op. Det betyder, at det bliver sværere at samarbejde. Derfor besluttede vi at bryde grænserne. Vi flyttede simpelthen nogle af vores socialrådgivere ud i udvalgte daginstitutioner - både så de hurtigere kan spotte de bekymringer, der er, og så socialrådgiverne fagligt kan understøtte pædagogerne i at hjælpe børnene videre."

Hvordan er det gået?

"Vi har netop lavet en midtvejsevaluering, som viser, at vi får tidligere fat i de udsatte børn i de daginstitutioner, som har socialrådgivere på stedet. Her får vi hjulpet børnene fire måneder tidligere, end på andre daginstitutioner. Det betyder i sidste ende også, at vi kan slippe dem tidligere. Faktisk bliver ¾ af alle de forløb, der har været sat i gang, afsluttet, fordi der ikke længere er en bekymring, eller fordi familien sammen med daginstitutionen selv kan arbejde videre."

Hvad tror du, det betyder for de udsatte børn, at der bliver grebet hurtigere ind?

"Jo før vi kan gribe ind, jo bedre er det for det enkelte barn. Det samme gælder for kommunen. Hvis vi laver en tidlig indsats, så er der langt mindre risiko for, at vi havner i lange anbringelser. Så det er den rigtige vej."

Hvad er din vigtigste pointe på Børnetopmødet?

"Et af de steder hvor vi virkelig kan flytte noget er ved at blive bedre til at bruge de ressourcer, vi har. Min vigtigste pointe er derfor, at vi skal blive bedre til at arbejde på tværs og bruge hinandens fagligheder. Samtidig skal vi have fokus på, hvordan en tidlig indsats kan forebygge, at børn havner i lange anbringelser."

Hvad ser du selv mest frem til på Børnetopmødet?

"At lytte på alle de andres erfaringer. Der er mange gode initiativer i gang i kommunerne i dag, så det er altid inspirerende at mødes på topmødet."

Torsdag og fredag kan du følge Børnetopmødet på KL.dk.