06. januar 2014

Selvbetjening og skolesammenlægninger præger effektiviseringer

I Ballerup Kommune ændrer man biblioteksstrukturen og holder åbent for borgerne indtil kl. 22 om aftenen. I Solrød Kommune ses effektiviseringerne bl.a. ved sammenlægning af skole og daginstitutioner.

I stedet for at lukke to små biblioteksfilialer i Ballerup har kommunen valgt at ændre funktionerne. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. Det betyder bl.a., at hovedbiblioteket bliver ene om at have den tunge faglitteratur og kan betjene folk med et fagligt behov.

Samtidig bliver de to filialer en slags kulturhuse, og betjeningen er skåret ned til fire daglige timer. Til gengæld er lokalerne åbne fra kl. syv om morgenen til kl. 22 om aftenen for borgere, som blot skal lukke sig ind med deres sygesikringskort.

Effektiviseringer for 3,2 milliarder kroner

Forandringerne skal ses som et led i en række effektiviseringer i kommunen, der siden 2010 har givet en gevinst på 345 millioner kroner, svarende til 12 procent af driftsudgifterne. Og kommunen er ikke ene om at effektivisere.

En ny undersøgelse fra KL viser, at kommunerne i 2014 forventer at hente effektiviseringsgevinster for cirka 3,2 milliarder kroner. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten i dag. Undersøgelsen præsenteres på KL’s Kommunaløkonomisk Forum torsdag i denne uge.

Nye og moderne løsninger

”Når det lykkes bedst, handler det om at finde nye og moderne løsninger, hvor vi forandrer servicen – uden at forringe den. Det vil jeg mene er tilfældet med de to filialer, men vi ser det også på ældreområdet og inden for det sociale, hvor vi sætter ind med massiv hjælp tidligt i forløbet for at forhindre, at borgerne får større behov sidenhen,” siger kommunaldirektør Anders Agger til Morgenavisen Jyllands-Posten.

I Solrød Kommune består effektiviseringerne ifølge avisen bl.a. i større brug af digitale løsninger, fælles indkøbsaftaler og sammenlægninger af skoler og daginstitutioner.

Læs mere om Kommunaløkonomis Forum her.