09. januar 2014

Råderum gennem effektiviseringer

Hvis kommunerne skal have et råderum til at forbedre servicen, må de skabe det selv. Fx gennem hårde prioriteringer og effektiviseringer. Sådan lød det, da der var budgetdebat på KØF.

Hvis kommunerne vil have et råderum til serviceforbedringer de næste mange år, må de skabe det selv. Og der er ingen hjælp at hente fra en demografi, der i de kommende år vil betyde færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre.

Sådan lød budskabet fra kontorchef Morte Mandøe, KL, da han på Kommunaløkonomisk Forum torsdag eftermiddag gav bolden op til en debat mellem tre borgmestre om, hvordan man som kommune finder et økonomisk råderum.

Mål og spilleregler

”KL anbefaler, at man fastlægger mål og spilleregler for den økonomiske politik i kommunen. Et muligt indhold af sådan en politik kan fx være mål for kassebeholdningen, mål for overskud på driften – og en politik for, hvordan man håndterer budgetafvigelser”, sagde Morten Mandøe.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) fortalte, at man i Vejle Kommune har vedtaget en fireårig budgetstrategi med et bredt politisk flertal og en stram styring af udgifterne.

”Hos os er der ikke noget, der hedder ufinansierede tillægsbevillinger – det findes slet ikke i ordbogen. Vi diskuterer budgetstørrelser én gang om året, og det er dér, vi tager de skarpe debatter. Selv om vinteren så er hård, så bevilges der altså ikke flere penge efterfølgende.”

”Men samtidig er det en meget stor udfordring, at selv om styring af økonomien er væsentligt, så må man aldrig tabe sigtet på udvikling,” sagde Arne Sigtenbjerggaard.

Faldende indbyggertal

Netop udvikling forsøger man også at have fokus på i Guldborgsund Kommune, hvor man har den udfordring, at befolkningstallet daler.

”Vi går efter at effektivisere med 1-3 pct. hvert år i denne periode, og vi bruger det råderum til at investere i at skabe arbejdspladser, bosætning og mere uddannelse, samtidig med at vi har fokus på en stram økonomistyring,” fortalte borgmester John Brædder (Lokalliste), Guldborgsund.

Lignende vilkår gør sig gældende i Odsherred Kommune, hvor man for relativt få år siden var under administration, men nu har fået orden i økonomien.

”Vi lægger budget på den måde, at vi skal spare til nullet, fordi indbyggertallet er faldende, og så må vi effektivisere os til nye tiltag. Vi prøvede tidligere med konsulentfirmaer – vi fik mange forslag ind, og det så fint ud, men vi opdagede, at der var flere fugle på taget end i hånden.”

”Så vi har nu valgt en anden strategi – hver eneste år, når vi udarbejdet budgettet, udvælger vi et område, hvor vi selv udarbejder en grundig analyse til næste års budget. Og der er områder, hvor vi efter min overbevisning har forbedret servicen ved at gøre tingene på en anden måde, selv om vi bruger færre penge,” sagde Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S).

Aktive prioriteringer

Morten Mandøe understregede, at det i de kommende år er nødvendigt at foretage aktive politiske prioriteringer på tværs af serviceområder og ikke blot lade udgifterne følge den demografiske udvikling.

”Generelt har kommunerne udsigt til en stigning i udgiftspresset på ældreområdet, der er større end det fald, der kommer på børne- og skoleområdet. Derfor kan I ikke bare lade udgifterne stige automatisk i takt med den ændrede demografi – for så er hele jeres råderum forsvundet,” sagde Morten Mandøe.