13. januar 2014

Penge til øget samarbejde mellem kommuner og politi

I alt 140 mio. kr. deles ud til andets politikredse til forebyggelse af kriminalitet. Kommunerne er vigtige nøgleaktører i flere af projekterne.

Opsporing af familier med sociale problemer og forebyggelse af bandekriminalitet er nogle af de tiltag, som landets politikredse har fået ekstra penge til at udføre i samarbejde med kommunerne. 

”Det er bedre at forhindre forbrydelser i at opstå frem for at opklare dem, når det er sket,” siger politidirektør ved Rigspolitiet Svend Larsen til Ritzau.

Rigspolitiet uddeler i alt 140 mio. kr. hen over de næste to år til projekter, der skal forebygge kriminalitet. Pengene er fundet ved effektiviseringer internt i politiet.

Fælles front mod kriminalitet

Politidirektøren ser særligt frem til det øgede samarbejde med landets kommuner, som de begunstigede projekter lægger op til.

”Vi forsøger på forskellig vis at styrke samarbejdet med kommunerne og andre gode kræfter i lokalmiljøet. Skal vi forebygge kriminaliteten i et område, som har nogle særlige udfordringer, så kræver det en bred, fælles tilgang,” siger Svend Larsen.

Af de forskellige tiltag, som udvalgte politikredse i samarbejde med kommunerne vil teste henover de næste to år, vil de mest succesfulde initiativer efterfølgende blive udbredt til resten af landet.

Politiet og kommuner arbejder sammen

  • Projekt Socialsøg: Nordjyllands Politi har fået 2.875.000 kr. til et forebyggende projekt, der skal finde børnefamilier, der viser tegn på sociale problemer.
  • Ekstraordinært forebyggende arbejde: Østjyllands Politi har fået tre mio. kr. til et projekt, der skal videreføre og udvide tværfagligt samarbejde mellem kommune og politi. Indsatsen er rettet mod unge, der er i risiko for at ryge ud i misbrug af narko eller alvorlig kriminalitet.
  • Bekæmpelse af rocker- og bandeproblematikker i Vollsmose: Fyns Politi har fået syv mio. kr. til en række tiltag, som skal mindske kriminaliteten og øge trygheden i Vollsmose. Borgerne skal opleve større tryghed ved at sige fra overfor banderne.
  • Projekt Hele vejen rundt: Midt- og Vestsjællands Politi har fået 9,5 mio. kr. til fortsættelse af projektet "Bryd fødekæden", der skal undgå rekruttering til rockere og bander i Greve og Køge kommuner.
  • Projekt partnerskabsaftaler: Københavns Vestegns Politi har fået 13,6 mio. kr. til sammen med Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner at identificere den gruppe af unge, der er rekrutteringsgrundlaget for rockere og bander og få de unge socialiseret med andre unge.
  • Projekt Pin-point: Københavns Politi har fået 30 mio. kr. til den fortsatte indsats mod bekæmpelse af bandekriminaliteten på det indre Nørrebro.

Kilde: Ritzau.