27. januar 2014

Nyt lovforslag giver kommunerne mulighed for at anvende digitale gældsbreve

Landsretterne har i efteråret 2013 afsagt kendelser som betød, at kommunerne ikke kunne digitalisere processerne omkring gældsbreve. Nu har Justitsministeriet sendt et lovforslag i høring, som gør det muligt.

Kommunerne er indtil nu stødt på problemer, hvis de gerne ville digitalisere de processer, hvor de låner deres borgere penge og sikrer dette via et gældsbrev.

Både Vestre og Østre Landsret har i september og november 2013 afsagt kendelser om, at gældsbreve skal være underskrevet med en "gammeldags" underskrift. Digital underskrift med NemID har ikke været tilstrækkeligt, hvis kommunen fik behov for fogedrettens hjælp til at indkassere beløb, som en borger skyldte kommunen, og som var dokumenteret ved et gældsbrev.

Justitsministeriet har nu sendt et lovforslag i høring, som gør det muligt at anvende digitale gældsbreve som er digitalt signeret med NemID. KL hilser lovforslaget velkomment.

I dag sikrer kommunerne sig typisk ved at lade borgeren underskrive et (papir)gældsbrev med gammeldags underskrift, fx når kommunerne yder borgerne beboerindskudslån. Men der er potentiale i at digitalisere processerne omkring kommunernes gældsbreve. Og dette potentiale kan kommunerne nu hente, hvor der foreslås en ændring af retsplejelovens § 478, stk. 4, som er den bestemmelse, landsretterne har afsagt deres kendelser ud fra.