13. januar 2014

Nye råd skal sikre åbenhed om vandplaner

Fra årsskiftet blev det muligt at oprette vandråd, hvis nogen ønsker det. Kommunerne får ansvaret for dette nye organ, som har til formål at skabe åbenhed om nye vandplaner, lyder det fra miljøminister og KL til dagens konference om emnet.

De nye vandråd skal sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner. Sådan lyder budskabet fra både miljøministeren og KL forud for at sidstnævnte mandag afvikler en konference, som skal sætte fokus på kommunernes nye opgave.

”Der er mange lodsejere og sportsfiskere, som har relevant viden at bidrage med. Dette er en oplagt måde at varetage den lokale dialog om dette og udarbejde forslag til statens indsatsprogram på området, siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik og Miljøudvalg.

Vandrådene har den specielle konstruktion, at de kun opstår i det omfang, der er nogen som har brug for dem. Dvs. at hvor man typisk kender til stående råd, som etableres oppefra, så opstår et vandråd kun, hvis lokale borgere eller interessenter har spørgsmål i forbindelse med vandplaner.

På dagens konference deltager miljøminister Ida Auken. Her uddyber hun, hvorfor det er en god idé med vandråd.

”De næste vandområdeplaner skal laves i større åbenhed end de første. Arbejdet sættes i gang med en åben debat om, hvordan vi får det optimale ud af de nye vandråd. Det er vigtigt for mig, at der er en god dialog og bred opbakning fra både interesseorganisationer, politikere og erhvervslivet til arbejdet med vandområdeplanerne, og derfor er det godt at se, at så mange har lyst til at deltage her i dag, siger Ida Auken.     

De første danske vandplaner blev kritiseret for at blive til bag lukkede døre. Derfor åbnede Folketinget sidste år døren, så interessenterne kunne få indblik og indflydelse i vandplanlægningen. Metoden er vandråd, og ideen kommer fra Sverige, hvor man har haft Vattenråd i nogle år. I Danmark er kommunerne sekretariat for vandrådene.

”Det er en atypisk, men rigtig spændende opgave. Men af samme grund er det vigtigt, at vi får talt om, hvordan vi løfter opgaven. Tiden er kort, finansieringen er uafklaret og virkemidlerne kender vi ikke endnu. Derfor er det afgørende, at alle parter bidrager i en konstruktiv ånd. Det skal mandagens konference gerne sætte kimen til,” udtaler Martin Damm.

---

For yderligere information:

Information om vandråd ved konsulent Niels Philip Jensen, npj@kl.dk, 33 70 37 50

Pressekontakt, Martin Damm, via KLs pressetelefon, 33 70 33 33

Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf.: 2561 7170, e-mail: mthor@mim.dk