10. januar 2014

Ny teknologi skal være en del af sundhedspersonalets dna

Seks social- og sundhedsuddannelser skal blive bedre til at betjene velfærdsteknologiske løsninger, mener KL. Forslag om omlægning af sundhedsuddannelserne får opbakning fra professionshøjskolerne.

Nye teknologier kommer trillende ind i de kommunale sundheds- og socialområder. Men de nyuddannede ved ganske enkelt for lidt om de nye virkemidler. Derfor lægger KL i sundheds- og udddannelsesudspillet ”Next Practice”, som blev offentliggjort i denne uge, op til, at seks borgernære uddannelser rustes bedre til morgendagens teknikker.

“Der er nogle praktiske forhold i brugen af telesundhed ved kommunikation. Det at formidle et budskab til patienten gennem en skærm er noget ganske andet, end når man sidder ansigt til ansigt med vedkommende,” siger konsulent i KL, Ursula Dybmose til Altinget.dk.

Tryghed skabes på uddannelserne

Ursula Dybmose påpeger over for Altinget, at det bl.a. kræver en tryghed ved teknologien, så den ikke kommer til at stjæle fokus fra borgeren. En træning, som lige så godt kan finde sted på uddannelsesinstitutionerne, mener KL.

“Det samme gælder digital sårbehandling, hvor sygeplejersken sender billeder af betændte fodsår til en læge et andet sted i systemet. Her er det helt oplagt, at man træner den slags under uddannelsen,” pointerer hun og uddyber:

“Pointen er bare, at velfærdsteknologier og telesundhedsløsninger skal være en del af sundhedspersonalets faglige dna. Og skal vi fungere effektivt i det fremadrettede arbejde, skal redskaberne være integreret allerede på uddannelserne.”

Husk praktikken i kommunerne

Rektor på University College Lillebælt og formand for Danske Professionshøjskoler, Erik Knudsen, udtrykker enighed i KL’s synspunkter.

“Der er ingen tvivl om, at der skal ske en teknisk omstilling på velfærdsområderne i kommunerne, og den skal vi tage til os,” siger han til Altinget.dk

Men, gør han opmærksom på, professionshøjskolerne står kun for den teoretiske del af uddannelserne, mens det praktiske arbejde finder sted i praktikperioderne. Og her er det kommunernes eget ansvar at sørge for, at de studerende ikke blot ser på, men selv lærer at udføre opgaverne.

“Et andet problem er, at vi i højere grad har brug for nogle hverdagssituationer, som vi kan teste redskaberne i på uddannelserne. Det kan være, at kommunerne stiller data til rådighed, som vi efterfølgende kan analysere,” siger han og forklarer, at det blandt andet er sådan, eleverne på radiografuddannelsen i Nordjylland træner deres evner.

Om udspillet Next Practice

Sundhedsudspillet ”Next Practice” er skabt i samarbejde med 29 kommuner.

I udspillet fokuseres der på seks uddannelser: Sosu-assistent, Sygeplejerske, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Tandlæge, Speciallæge i almen medicin.

Anbefalingerne er forskellige fra uddannelse til uddannelse, men det går igen, at man skal sikre, at de studerende undervejs introduceres til de sundhedsfaglige opgaver i kommunen.