08. januar 2014

Løn- og Personalenyt nr.2014:01

Løn- og Personalenyt 2014:1 vedr. indføjelse i dækningsområdet i omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten

KL, FOA, 3F og SL er enige om at indføje ny tekst i dækningsområdet i omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten. Indføjelsen gælder fra overenskomstens udsendelse.

 

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Indføjelse i dækningsområdet i omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten