22. januar 2014

Kommunernes kommunikatører laver ikke partipolitisk arbejde

Størstedelen af kommunernes og regionernes kommunikatører mener, at deres samarbejde med politikerne fungerer optimalt. Alligevel oplever en fjerdedel, at deres arbejde diskuteres som et demokratisk problem. Det viser en ny undersøgelse, som KL, Danske Regioner og Dansk Journalistforbund står bag.

I landets kommuner arbejder kommunikatørerne til tider tæt sammen med politikerne. Det gør de som en del af deres arbejde, når de varetager kommunens og borgernes interesser – og det er der ingen problemer i, mener kommunikatørerne. Det viser en ny undersøgelse, som KL har lavet sammen med Danske Regioner og Dansk Journalistforbund (DJ).

I spørgeskemaundersøgelsen, som blev sendt til 602 kommunikatører i samtlige kommuner og regioner, svarer 81 pct. fx, at de ikke bliver sat til at lave partipolitisk arbejde, hvor de må tilsidesætte deres kommunikationsfaglighed.

Samtidig svarer 88 pct. nej til, at de har sagt fra over for en opgave, fordi de mente, at den hørte bedre hjemme i en partiforening.

Forholdet mellem kommunikatører og politikere 1 

Forholdet mellem kommunikatører og politikere 2 

Kommunikatørerne løser selv problemerne

De få kommunikatører, som har fået partipolitiske opgaver stillet, svarer, at de selv har løst problemet internt fx ved at tale med deres chef eller sige fra over for opgaven.

”Det er positivt at se, at kommunernes kommunikatører har et fint samarbejde med politikerne, hvor det respekteres, at de ikke er ansat til at lave partipolitisk arbejde – men derimod til at arbejde for kommunens og borgernes overordnede interesser,” siger pressechef i KL, Jonas Heltberg.

Han synes, det er interessant, at en fjerdedel af kommunikatørerne, på trods af at de har et velfungerende forhold til politikerne, alligevel oplever, at deres rolle bliver diskuteret som et demokratisk problem. Dette sker især i pressen.

Forholdet mellem kommunikatører og politikere 3

Forholdet mellem kommunikatører og politikere 4

”Jeg tror, tallene afspejler, at kommunikatører i kommuner og regioner nogle gange fremstilles som en slags spindoktorer eller særlige rådgivere, som man kender det fra ministerier. Men det er de jo slet ikke. Det er for mig at se fuldstændigt naturligt, at man i en moderne kommune anno 2014 har mennesker ansat til at sikre en professionel, tidssvarende kommunikation,” siger Jonas Heltberg.

Kommunikatører savner gode råd

Selv om kommunikatørerne sjældent oplever problemer, så siger lidt over halvdelen, at de godt kunne tænke sig nogle råd for god praksis.

Forholdet mellem kommunikatører og politikere 5

Derfor tager KL, DJ og Danske Regioner nu opfordringen fra kommunikatørerne op og har i vinter sammenkaldt en lang række kommunikatører, journalister og forskere. Formålet er at undersøge om KL, DJ og Danske Regioner sammen kan udarbejde nogle gode råd om politisk manøvrering inden for det offentlige kommunikationsfelt.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført d. 26. november – 10. december 2013. 47pct. af respondenterne fuldførte undersøgelsen. Læs hele undersøgelsen nedenfor.

Læs flere artikler om undersøgelsen på Dansk Journalistforbunds hjemmeside, Kommunikationen.dk, Danske Regioner og i Fagbladet Journalisten.

YDERLIGERE MATERIALE