09. januar 2014

Kommunerne effektiviserer som aldrig før

De danske kommuner forventer i 2014 at realisere større gevinster ved effektiviseringer af deres drift end i noget andet år siden kommunalreformen. Det viser en undersøgelse, KL har gennemført.

Undersøgelsen viser, at kommunerne budgetterer med effektiviseringer for ca. 3,2 mia. kroner i det nye år. I 2013 var tallet 2,9 mia., og i 2012 var det 2,6 mia. Og kommunerne har realiseret betydelige effektviseringgevinster i alle årene, siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007.

”I kommunerne har vi for længst erkendt, at den stramme økonomi er et vilkår, som er kommet for at blive. Vi ved godt, at hvis der skal være plads til at fastholde serviceniveauet over for borgerne, så skal vi tænke nyt og udvikle nye, smarte løsninger på alle serviceområder,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

”Kommunerne omstiller og omlægger derfor store dele af deres serviceproduktion for at gøre den endnu mere effektiv. Der bliver færre og større enheder, færre chefer, mere konkurrence, og der bliver skruet op for brugen af digitalisering og velfærdsteknologi. Det betyder, at vi kan få pengene til at række længere,” siger Erik Nielsen.

”Det kan kun lade sig gøre, fordi kommunalpolitikerne har opstillet tydelige mål for effektiviseringsarbejdet. Der har politisk været fuld fokus på at høste gevinsterne af de frø, som er blevet sået i de tidligere år,” lyder det fra KL’s formand.

Han finder det bemærkelsesværdigt, at kommunerne i 2014 hæver overliggeren og forventer endnu større effektiviseringsgevinster end i de foregående år. ”For i forvejen er der høstet store gevinster i snart mange år, så man må jo forvente, at de lavthængende frugter allerede er plukket,” siger Erik Nielsen.

At der er tale om markante omstillinger i kommunerne vidner beskæftigelsesstatistikken for den offentlige sektor også om.

”Personaletallene taler deres tydelige sprog. Det er kommunerne, der er gået forrest i de senere års økonomiske genopretning. Sammenlignet med regionerne og staten bliver opgaverne i dag løst af betydeligt færre hænder i kommunerne, end før krisen satte ind i 2009,” siger KL’s formand.

KL’s undersøgelse viser, at kommunerne effektiviserer over en bred kam, og på alle områder. Men det er på administrationen, at kommunerne forventer at høste de største gevinster gennem effektiviseringer. De senere år har der været et kraftigt fald i antallet af decentrale ledere og administrative chefer.

Udviklingen er også udtryk for, at investeringer i digitalisering og bedre it-systemer nu for alvor giver effekt på bundlinjen.

Derudover viser KL’s undersøgelse bl.a., at kommunerne fortsætter med at tilpasse strukturen inden for børnepasning og folkeskolen til det faldende børnetal og samtidig samler børnene på større institutioner og skoler. Det giver mulighed for at opnå bedre faglige resultater og samtidig udnytte kapaciteten og indhøste stordriftsfordele.

Læs mere om kommunernes effektiviseringsarbejde i pjecen De effektive kommuner - undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2013 og 2014, der vedhæftes som pdf-fil.

Du kan følge begivenhederne live på KL's konference, Kommunaløkonomisk Forum, torsdag og fredag på: http://www.kommune-tv.dk

Yderligere oplysninger i KL via pressechef Jonas Heltberg, 2962-4080, jhe@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE