17. januar 2014

Kommuner skal fastsætte regler for skolebestyrelsesvalg

Nu bliver det op til kommuner og skolebestyrelser at fastsætte regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. En ny bekendtgørelse træder i kraft i forbindelse med skolebestyrelsesvalget i foråret 2014.

Mange kommuner er i fuld gang med at planlægge det kommende skolebestyrelsesvalg, som skal finde sted i løbet af foråret 2014. Nye valgregler skal gøre det lettere for skolerne at engagere forældrene i skolebestyrelserne, som med folkeskolereformen får en vigtig opgave med at bidrage til at realisere en ny skole, hvor alle elever bliver så dygtige, som de kan, samtidig med at de trives.

I den gamle skolebestyrelsesbekendtgørelse var der fastsat en detaljeret valgprocedure med en lang række frister. Som noget nyt bliver det nu op til kommunalbestyrelsen at fastsætte regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Reglerne fastsættes efter godkendelse fra de berørte skolebestyrelser og skal blandt andet vedrøre, hvem der har ansvaret for at gennemføre valget, valgtidspunktet, afstemning m.m..

Positivt med nye regler

KL er positiv over for, at reglerne er blevet enklere, og at kommunerne nu får et tydeligt grundlag for at tilrettelægge de kommende skolebestyrelsesvalg.

”Det er godt, at der nu er blevet mulighed for at tilrettelægge skolebestyrelsesvalgene, så de passer til de lokale forhold. Det bliver spændende at se, hvordan kommunalbestyrelserne i de kommende måneder vil gribe opgaven an,” siger Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg:

”I forbindelse med valget er det rigtig vigtigt at tydeliggøre, at skolebestyrelserne og forældrene spiller en stor og vigtig rolle for at udvikle en ny skole. Skolebestyrelserne skal bidrage til at udfolde og stå fast på skolens vision om en ny skoledag, hvor alle elever motiveres til at lære og udvikle sig - og hvor det er tydeligt for alle forældre, hvordan de kan bidrage til deres børns læring og udvikling i samarbejde med skolens medarbejdere,” siger Jane Findahl.

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 20. januar 2014.01.16

Læs bekendtgørelsen her.

Læs mere om bekendtgørelsen her.